Merikontteja Vuosaaren satamassa Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Vienti edelleen selvässä laskussa

Varsinkin öljyn ja öljytuotteiden kauppa väheni kesäkuussa voimakkaasti viime vuodesta.

Tavaraviennin arvo väheni Tullin ennakkotilaston mukaan kesäkuussa vuodentakaisesta 15,4 prosenttia alle 4,5 miljardiin euroon. Tuonti laski 10,2 prosenttia vajaaseen 4,7 miljardiin euroon, ja kauppataseen alijäämäksi tuli 205 miljoonaa euroa.

Kuljetusvälineiden vienti laski noin 20 prosenttia ja öljytuotteiden vienti 49 prosenttia. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti väheni yli 20 prosenttia, mekaanisen kuusi prosenttia.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden vientiin kirjattiin ennakkotietojen mukaan kuusi prosenttia kasvua, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti laski 16 prosenttia.

Sen sijaan farmaseuttisten tuotteiden viennin arvoon tilastoitiin kasvua 54 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan kasvussa kesäkuussa oli myös kuparin ja kullan viennin arvo.

Vienti EU-maihin laski 14,1 prosenttia ja EU:n ulkopuolelle 16,9 prosenttia. Vienti Saksaan väheni 17,5 prosenttia, Venäjälle 15,5 prosenttia ja Yhdysvaltoihin 27,3 prosenttia. Vienti Kiinaan väheni 24 prosenttia.

Tuonti Venäjältä supistui selvästi

Tuonti Venäjältä jäi kesäkuussa 51,5 prosenttia vuodentakaista vähäisemmäksi. Viime vuonna öljyn ja öljytuotteiden osuus Venäjän-tuonnista oli reilusti yli puolet.

Kesäkuussa öljyn ja öljytuotteiden kokonaistuonnin arvo jäi 46 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Kuljetusvälineiden sekä näiden osien tuonnin arvo laski 14 prosenttia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo väheni kahdeksan prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo laski yhdeksän prosenttia.

Farmaseuttisten tuotteiden tuonnin arvo kuitenkin nousi 11 prosenttia.

Tuonti EU:sta väheni 7,9 prosenttia kesäkuussa ja EU:n ulkopuolelta 13,6 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 51,5 prosenttia, Alankomaista 22,4 prosenttia ja Saksasta 18 prosenttia.

Sen sijaan tuonti Kiinasta kasvoi 33,1 prosenttia.

Alkuvuosi oli alamäkeä

Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo väheni 17,4 prosenttia ja tuonnin arvo 12,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alijäämää kertyi 1,7 miljardia euroa.

Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin väheni 17,6 prosenttia ja ulkokaupan vienti 17,2 prosenttia. Tuonti EU-maista laski 11 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 14,1 prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt