Verovinkki: Työasuntovähennys kaukana kotoa työskenteleville

Työasuntovähennys keventää verotustasi pienentämällä veronalaisia tulojasi, kertoo Veronmaksajain keskusliiton verovinkki.

Jos työskentelet vakituisesti toisella paikkakunnalla kuin missä sinulla on yhteinen koti puolisosi ja/tai alaikäisten lastesi kanssa ja vuokraat työskentelypaikkakunnalta itsellesi työasunnon, voit saada työasuntovähennyksen.

Edellytyksenä vähennykselle on, että vakituinen asuntosi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työasunnosta että siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu.

Vähennyksen määrä on enintään 250 euroa kuukaudelta, ei kuitenkaan enempää kuin työasunnosta maksamasi vuokran verran. Omistusasunnon perusteella ei voi tehdä työasuntovähennystä.

Jos työnantajasi on järjestänyt sinulle työsuhdeasunnon, myös sen perusteella voi saada työasuntovähennyksen, 250 euroa kuukaudelta, kuitenkin enintään luontoisetuarvoa vastaavan määrän verran.

Jos olet perheetön, voit saada työasuntovähennyksen, jos sinulla on samanaikaisesti kaksi varsinaista työpaikkaa ja tästä johtuen kaksi asuntoa. Muutoin edellytykset ovat samoja kuin perheellisillä.

Puolisoista vain toiselle voidaan myöntää työasuntovähennys. Jos kumpikin puoliso vaatii työasuntovähennystä samalta kuukaudelta, vähennys myönnetään verovuonna suurempituloiselle puolisolle.

Jos puolisoilla on ollut työasunto eri aikoina ja he vaativat työasuntovähennystä eri ajoilta, kumpikin puoliso voi saada työasuntovähennyksen samalta verovuodelta. Kultakin kuukaudelta työasuntovähennyksen voi saada kuitenkin vain toinen puolisoista.

Työasuntovähennys on tulosta tehtävä vähennys, joka vähennetään ansiotuloista tulonhankkimiskuluna. Voit saada vähennyksen palkkatulostasi vain siltä osin kuin työasuntovähennys ja muut palkkatulon hankkimisesta johtuneet menot ylittävät yhteismäärältään kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen määrän, joka on 620 euroa sekä vuonna 2014 että 2015.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt