Sisäänkirjautuminen Omavero-sivulle Verohallinnon verkkosivuilla. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Verottaja kehottaa tarkistamaan matkakulut

Verohallinto kannustaa etätöihin siirtyneitä kiinnittämään huomiota verokortilla oleviin vähennyksiin.

Etätöiden takia monella jää tältä vuodelta kodin ja työpaikan välisten matkojen vähennykset saamatta.

Matkakulujen omavastuu on tänä vuonna 750 euroa. Jos kuluja kertyy omavastuuosuutta enemmän, kodin ja työpaikan välisten matkojen kuluja voi ilmoittaa verotuksessa ja saada niistä verovähennystä. Matkakuluja voi vähentää verotuksessa 7 000 euroon asti.

Viime vuonna vähennyksiin oikeuttavia kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja oli noin 800 000 palkansaajalla. Tänä vuonna tilanne on toinen, huomauttaa ylitarkastaja Päivi Ylitalo.

– Jos matkakuluja on tämän vuoden verokortilla ja tekeekin pääasiassa etätöitä, kannattaa verokortti pikaisesti päivittää. Vähennysten pois jääminen voi nostaa veroprosenttia, mutta kun muutosverokortin tekee nyt, nousu jakaantuu tasaisesti loppuvuodelle. Jos verokorttia ei nyt päivitä, ensi vuonna voi odottaa tuntuvatkin mätkyt, Ylitalo sanoo.

Vaikka matkakulujen vähentäminen ei ole monilla etätyöntekijöillä mahdollista, etätyöstä aiheutuneita kuluja voi vähentää verotuksessa.

Etätyöstä palkansaajalle aiheutuvia menoja, joita työnantaja ei korvaa, voi verotuksessa vähentää tulonhankkimismenoina. Tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi palkansaajalle maksettavaksi jäävät tietoliikennekulut ja tietokoneen oheislaitteiden kulut sekä työhuonevähennys.

Jokainen palkansaaja saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Menoja tarvitsee ilmoittaa vain, jos kokonaiskustannukset ylittävät 750 euroa.

Jos palkansaaja on ostanut kotiin tänä vuonna uuden näytön, hiiren tai muita työvälineitä, kulut voi vähentää verotuksessa. Kulut ilmoitetaan tulonhankkimismenoina.

Myös tietoliikennekuluja voi vähentää tulonhankkimismenoina. Palkansaaja voi vähentää puolet tietoliikennekulujen kokonaiskustannuksista, jos yhteyttä käyttää osittain työkäytössä.

Työhuonevähennys kattaa vuokran, kalusteet (esimerkiksi sähköpöytä, tuoli), valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Työhuonevähennys on 900 euroa, jos olet etätöissä yli puolet vuoden työpäivistäsi. Vähennys on 450 euroa, jos olet etätöissä enintään puolet kaikista työpäivistäsi vuodessa.

Päivi Ylitalo muistuttaa, että vähennykset voi ilmoittaa jo nyt verokortille. Jos vähennyksiä lisää verokortille, samalla pitää tehdä uusi muutosverokortti.

– Kun vähennykset ilmoittaa verokortille, tiedot ovat sitten valmiina ensi kevään esitäytetyllä veroilmoituksella. Vähennyksiä ei ole kuitenkaan pakko ilmoittaa vielä verokortille, vaan ne voi ilmoittaa myös ensi keväänä, kun veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat.

Verokortin tuloraja kannattaa kaikkien palkansaajien joka tapauksessa tarkistaa. Näin välttyy ensi vuonna jäännösverolta tai saa muutoin ensi vuonna maksuun tulevat veronpalautukset käyttöön jo nyt.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt