”Veronalennus kaikkiin tuloluokkiin” – Akavalta tiukat ehdot Suomen mallille

Sture Fjäderin mukaan puhdas vientivetoinen palkkamalli ei tule kyseeseen.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder varoittaa, että valmistelussa oleva ns. Suomen malli ei saa johtaa verotuksen progression lisäkiristykseen.

Hänen mukaansa Akava ei ole mukana sellaisen Suomen mallin valmistelussa, jonka johdosta hallitus painottaa veronalennuksissa vain pieni- ja keskituloisia. Käytännössä linjaus tarkoittaa sitä, että hallituksen olisi jotenkin avattava veronalennuslinjaansa, ennen kuin Akava suostuu Suomen mallin kuittaamaan.

– Alennukset on tehtävä kaikkiin tuloluokkiin, Fjäder sanoo Verkkouutisille.

Pääministeri Juha Sipilä on kertonut, että uudistetun vientivetoisen palkkamallin, eli ns. Suomen mallin, etenemisen vastapainona hallitus on valmis veronalennuksiin. Veronalennusvarana yhteiskuntasopimuksessa on miljardin potti.

Akavan Fjäder muistuttaa, että edellisen veronalennuksen hallitus painotti pienituloisiin, ja nyt mahdollisesti tuleva alennus pitäisi hallitusohjelman mukaan ulottaa kaikkiin tuloluokkiin.

Akavassa halutaan myös, että kaikkia tuloluokkia koskeva veroale sovittaisiin nopeasti huhtikuussa hallituksen kehysriihessä. Viesti on, että Akavakin on sopijapuoli, eikä sen intressejä voi jättää huomiotta.

Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat parhaillaan Suomen mallista, jonka ajatuksena on, että vientivetoiset alat määrittelevät palkankorotusmaksimin. Mallista yritettiin sopia viimeksi, kun keskusjärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen yhteiskuntasopimuksesta. Suomen mallia ei kuitenkaan sopimukseen kytketty, koska palkansaajat ja työnantajat olivat siitä erimielisiä. EK arvioi tuolloin, että palkansaajien malli olisi ollut yhtä kuin uudelleen lämmitetty tupo.

Fjäderin mukaan Akava ei kuitenkaan suostu EK:n ajamaan puhtaaseen vientivetoiseen malliin, jossa esimerkiksi koulutettu julkinen sektori vain sopeutuisi vientiliittojen sopimaan palkkaraamiin. Tällainen malli on perusperiaatteiltaan käytössä Ruotsissa.

– Ruotsin malli on liian ahdas. Suomi tarvitsee mekanismin, jolla kilpailukyky taataan, mutta se ei voi olla vain viennin armoilla. Koko julkisen sektorin infrastruktuurihan tukee myös vientiä. Kyseeseen ei voi tulla puhdas viennin malli, Fjäder sanoo.

Suomen malli on nähty oljenkortena, jonka yhteyteen hallituksen veronalennusvara voitaisiin laskea. Jos Suomen mallin kautta saadaan pidempi palkkanäkymä, sitä kautta veronalennusvara voidaan siis ainakin teoriassa laskea. Toisaalta EK ei voi lähteä sopimaan palkoista, koska sen säännöissä keskitettyjä palkkaratkaisuja ei tehdä enää vuoden 2017 jälkeen.

Kommentit