Kestävän kehityksen verouudistus voi vaikuttaa myös kuljetusalaan. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Veromuutosten pelätään lisäävän teollisuuden kustannuksia

Keskuskauppakamarin mukaan hallitusohjelma jättää yritysverotuksen tulevaisuuden osittain hämäräksi.

Keskuskauppakamari pitää hallitusohjelman verolinjauksia tietyiltä osin epäselvinä tai tulkinnanvaraisina.

Vaikka yritysten ja yrittäjien verotusta ei kiristetä suoraan, voi välillisen verotuksen kiristäminen vaikuttaa monen yrityksen kustannuksiin.

– Hallitusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden perusteella kestävän kehityksen verouudistus saattaa lisätä esimerkiksi teollisuudessa ja kuljetusalalla toimivien yritysten kustannuksia, mutta toisaalta alentaa esimerkiksi palvelinkeskuksiin ja uusiutuvan energian tuottajiin kohdistuvaa verotusta, veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää toteaa.

Kestävän kehityksen verouudistuksen lisäksi tupakka-, alkoholi-, ja virvoitusjuomaveroja korotetaan terveydellisin perustein. Hallitus aikoo selvittää myös kansanterveyttä edistävän veron käyttöönottoa. Vero voisi kohdistua esimerkiksi sokeriin.

Kauppakamarin mukaan myös hallituksen kanta EU:n ja OECD:n verohankkeisiin jää epäselväksi.

– Vireillä oleviin kansainvälisiin verohankkeisiin liittyvät kirjaukset jäävät kuitenkin tulkinnanvaraisiksi, vaikka toteutuessaan nämä hankkeet voisivat lisätä suomalaisyritysten veronmaksua etenkin ulkomailla ja vähentää verotuksen ennakoitavuutta, Emmiliina Kujanpää sanoo.

– Edellinen hallitus suhtautui muun muassa digiveroehdotukseen ja EU:n yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa (CCCTB) koskevaan hankkeeseen hyvin varauksellisesti. Niiden katsottiin muun muassa vähentävän veronmaksua Suomeen ja aiheuttavan nykyistä enemmän kansainvälisiä veroriitoja ja kustannuksia Verohallinnolle. Olisi toivottavaa, ettei Suomen kanta hankkeisiin ole muuttumassa, Kujanpää jatkaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt