LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Verokertymä kasvoi 97 miljardiin euroon

Erityisen paljon viime vuonna lisääntyi yhteisöjen tuloveron kertymä.

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan 2 prosenttia 97 miljardiin euroon. Samalla kuitenkin verokertymän suhde bruttokansantuotteeseen laski edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä 43,3 prosenttiin.

Erityisen paljon viime vuonna lisääntyi yhteisöjen tuloveron kertymä, joka kasvoi 27,7 prosenttia 6,1 miljardiin. Tilastokeskuksen mukaan talouden noususuhdanne vaikuttaa kertymän kasvuun osaltaan, mutta osa kasvusta selittyy viime vuoden keväällä maksetuilla poikkeuksellisen suurilla ennakontäydennysmaksuilla sekä verotusmenettelyn muutoksella, joka kasvatti loppuvuoden yhteisöverokertymää.

Työnantajan työeläkemaksujen kertymä pysyi lähellä edellisen vuoden tasoa, mutta muiden sosiaaliturvamaksujen kertymä laski kilpailukykysopimuksessa sovituista muutoksista johtuen 26,8 prosenttia 2,8 miljardiin euroon. Vakuutettujen osalta muiden sosiaaliturvamaksujen kertymä puolestaan kasvoi 4,4 prosenttia 3 miljardiin euroon. Samoin vakuutettujen työeläkemaksujen kertymä kasvoi 6,9 prosenttia 6,4 miljardiin euroon.

Arvonlisäveron tuotto kasvoi 3,6 prosenttia 20,4 miljardiin euroon, ja kotitalouksien tulovero nousi 0,6 prosenttia 28,2 miljardiin euroon. Energiaverojen tuotto sen sijaan pieneni 1,9 prosenttia 4,3 miljardiin euroon.

Valtion verokertymä kasvoi viime vuonna 3,6 prosenttia 46,9 miljardiin euroon. Paikallishallinnon verokertymä o kasvoi 38 prosenttia 22,8 miljardiin euroon. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä väheni 2,1 prosenttia 27,1 miljardiin euroon.

Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 81,1 prosenttia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt