Keskustelua herättänyt verottajan päätös syntyi ilman asiakirjoja. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Veroaste viime vuonna 42,2 prosenttia

Verokertymä kasvoi viime vuonna 2,1 prosenttia edellisvuodesta.

Kertymä oli yhteensä 99,0 miljardia euroa. Veroaste laski edellisvuodesta 0,8 prosenttiyksikköä 42,2 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Arvonlisäveron tuotto kasvoi edellisvuodesta 4,7 prosenttia ja oli 21,4 miljardia euroa. Pääsääntöisesti myös muiden tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymät kasvoivat edellisvuodesta.

Kasvuprosentit olivat suurimmat tupakkaverossa, alkoholijuomaverossa ja rahapelitoiminnan voittovaroissa. Tupakkaveron kertymä kasvoi 15,9 prosenttia ja oli 1,1 miljardia euroa.

Alkoholijuomaveron kertymä kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 1,5 miljardia euroa. Rahapelitoiminnan voittovarat kasvoivat 4,6 prosenttia ja olivat 1,1 miljardia euroa. Energiaverot kasvoivat 1,6 prosenttia ja vuoden kertymä oli 4,4 miljardia euroa.

Kotitalouksien maksama tulovero kasvoi 1,0 prosenttia edellisvuodesta ja kertymä oli 28,6 miljardia euroa. Omaisuusverojen kertymä laski 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Perintö- ja lahjaveron kertymä oli viime vuonna 692 miljoonaa euroa eli 23,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017, jolloin verotuloja oli poikkeuksellisen paljon.

Varainsiirtoveron kertymä oli 844 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta muodostui 8,8 prosenttia.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 55 miljoonaa euroa.

Valtion verokertymä oli vuonna 2018 yhteensä 48,7 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 3,8 prosenttia. Kuntien verokertymä oli 22,5 miljardia euroa ja se pieneni 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta.

Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,4 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 27,6 miljardia euroa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt