Lainvastaiset sopimusehdot eivät sido kuluttajaa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Verkossa toimivalle huutokaupalle uhkasakko

Markkinaoikeuden mukaan yritys menetteli lain vastaisesti kieltäessään kaupan peruuttamisoikeuden.

Markkinaoikeus on kieltänyt kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta menettelyn, jolla Huutokaupat.com-verkkokauppaa ylläpitävä Mezzoforte Oy on vienyt kuluttajilta oikeuden perua verkossa tehdyn kaupan.

Markkinaoikeus tehosti kieltoa 100 000 euron suuruisella uhkasakolla. Markkinaoikeuden mukaan yritys menetteli kuluttajansuojalain vastaisesti, kun se oli kieltänyt peruuttamisoikeuden vedoten siihen, että kyseessä on huutokauppa.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Huutokaupat.comissa suoraan Mezzofortelta ostoksen tehneet kuluttajat voivat nyt vedota peruuttamisoikeuteen. Etämyynnissä peruutusoikeus on pääsääntö, ja kuluttajalla on yleensä oikeus perua kauppa 14 päivän kuluttua ostoksen tekemisestä Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvan kuluttajansuojalain mukaan.

– Etämyynnissä tavaraan tai palveluun ei voi tutustua ennen ostopäätöstä, joten peruuttamisoikeus on kuluttajan kannalta tärkeä oikeus. Alustat mahdollistavat uudenlaisia palveluita. Erilaiset palvelukonseptit ovat tervetulleita, mutta niiden kehittämisessä ja käytännön toteuttamisessa tulee huomioida kuluttajien oikeudet, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo tiedotteessa.

Huutokaupat.com-verkkokaupassa on tarjottu kuluttajien ostettavaksi muun muassa ajoneuvoja, pienkoneita, työkaluja, elektroniikkaa ja kalusteita. Myytävänä on ollut käytettyä ja uutta tavaraa. Kyse on ollut verkkohuutokaupasta, jossa tavaroiden myyntihinta on määräytynyt lähtöhinnan päälle tehtyjen korotettujen tarjousten perusteella. Kuluttajilla ei yhtiön sopimusehtojen mukaan ole ollut oikeutta perua tällaista kauppaa.

Lainvastaiset sopimusehdot eivät kuitenkaan sido kuluttajaa. Peruuttamisoikeuden puuttuminen Huutokaupat.com-kaupoissa on kuluttaja-asiamiehen mukaan mitätön ehto, johon Mezzoforte ei voi myyjänä vedota.

Sellaiset kuluttajat, joiden kohdalla pidennetty peruutusaika ei ole vielä kulunut umpeen, voivat yhä vedota peruuttamisoikeuteen. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole kertonut kuluttajalle tämän peruuttamisoikeudesta, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos elinkeinonharjoittaja korjaa puutteen tänä aikana, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai tämän tiedon.

Kauppa on mahdollista perua, vaikka tavara olisi otettu käyttöön. Jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa kuluttajalle peruuttamisoikeutta koskevan tiedon, ei kuluttaja peruuttamistilanteessa vastaa käyttöönotetun tavaran arvonalentumisesta. Jos kuluttaja haluaa peruuttaa tekemänsä kaupan, hänen tulee ilmoittaa tästä myyjälle. Ongelmatilanteissa kuluttajaneuvonnasta saa henkilökohtaista neuvontaa.

Määrätty kielto koskee ainoastaan sellaisia kauppoja, joissa Mezzoforte ostaa myytävän tavaran sen aiemmalta omistajalta ja myy sen eteenpäin omissa nimissään Huutokaupat.comissa. Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kieltoa on noudatettava 25. tammikuuta alkaen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt