Verkkouutisten kysely: Venäjä jakaa suomalaisia

Lähes puolet suomalaisista katsoo, että Suomen tulisi huomioida Venäjän näkökulmat ulko- ja turvallisuuspolitiikassa nykyistä vahvemmin.

Venäjän näkökulmien huomioiminen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa jakaa suomalaisia. 46 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen tulisi huomioida Venäjän näkökulmat nykyistä vahvemmin. 44 prosenttia taas katsoo, että ei. Kymmenen prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

Tiedot selviävät Verkkouutisten ja Nykypäivän TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta, jota varten haastateltiin noin tuhat suomalaista.

PS ja keskusta: Venäjä huomioon

Puolueita vertailtaessa perussuomalaisten ja keskustan kannattajakunnasta löytyy eniten tukea sille, että Venäjän näkemykset pitäisi huomioida nykyistä paremmin. Perussuomalaisten kannattajista tätä mieltä on 58 prosenttia ja keskustaa tukevista 54 prosenttia.

Kokoomuksen kannattajista 43 prosenttia tukee Venäjän näkökulmien nykyistä vahvempaa huomioimista, kun toista mieltä on 51 prosenttia. SDP:n kannattajakunnassa vastaavat luvut ovat 42 prosenttia ja 52 prosenttia.

Vasemmistoliittolaisten kannattajista 34 prosenttia huomioisi Venäjän näkökulmat nykyistä vahvemmin ja vihreiden kannattajista 30 prosenttia.

Alle puolet perussuomalaisten ja keskustan kannattajista on sitä mieltä, ettei Venäjän näkökulmia tulisi huomioida nykyistä vahvemmin. Perussuomalaisista näin ajattelee 36 prosenttia ja keskustalaisista 38 prosenttia.

Muiden puolueiden kannattajista yli puolet vastustaa sitä, että Venäjän näkökulmat huomioitaisiin nykyistä vahvemmin.

Vasemmistoliittolaiset yllättävät

Kenties yllättäen vastustus on suurinta vasemmistoliiton kannattajissa, joista 60 prosenttia katsoo, ettei Venäjän näkökulmia tulisi huomioida nykyistä vahvemmin. Vihreiden kannattajista tätä mieltä on lähes yhtä suuri joukko, 59 prosenttia kyselyyn vastanneista.

– Vasemmistoliiton kannattajien näkemys voi johtua siitä, että heistä nykylinja on ihan sopiva. Se, ettei Venäjän näkökulmia pitäisi ottaa nykyistä vahvemmin huomioon, ei tässä tarkoita sitä, että niitä pitäisi ottaa nykyistä löysemmin huomioon, muistuttaa TNS Gallupin yksikönjohtaja Sakari Nurmela kysymyksenasettelusta.

Nurmelan mielestä taustalta voi löytyä myös maaseutu-kaupunki-aspektia. Kyselyn mukaan Venäjä-näkökulmien nykyistä vahvempaa huomioimista vastustetaan etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa on paljon vihreiden ja vasemmistoliitonkin kannattajia.

Perussuomalaisten ja keskustan näkemysten taustalta voi Nurmelan mukaan taas löytyä niin maantieteestä johtuvaa kokemusmaailmojen eroa kuin EU:n Venäjä-pakotteisiin liittyvää kritiikkiäkin.

Eri ammattiryhmiä tarkastellen selkeimmin erottuvat yrittäjät, joista 60 prosenttia katsoo, että Venäjän näkökulmat tulisi huomioida nykyistä vahvemmin.

Korkeimmin koulutetut taas vastustavat selkeimmin sitä, että Venäjän näkökulmat huomioitaisiin nykyistä vahvemmin.

Puhelinhaastattelut tutkimusta varten tehtiin 5.- 15.1.2015 välisenä aikana. Tutkimusaineisto edustaa 15–79-vuotiasta väestöä Suomessa pois lukien Ahvenanmaa. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös: Puoluejohtajat torjuvat tulkinnan Venäjän myötäilystä: ”Enemmän kanssakäymistä ja dialogia”

Lue myös: Presidentti Niinistö tulkitsee Venäjä-kyselyä: 90 prosenttia tukee linjaamme

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt