Verkkouutisten kysely: Perussuomalaisten kansanedustajat haluavat jatkaa hallituksessa

Perussuomalaisten kansanedustajat eivät näe tarvetta muuttaa hallitusohjelmaa, mutta vaativat sovitun turvapaikkaohjelman toteuttamista.

Perussuomalaisten kansanedustajista kaikki kantansa kertoneet kannattavat hallituksessa jatkamista. Perussuomalaisille valitaan uusi puheenjohtaja puoluekokouksessa ensi viikonloppuna.

Verkkouutisten perussuomalaisten eduskuntaryhmälle tekemään kyselyyn vastasi kaksikymmentä 37 kansanedustajasta, eli hieman yli puolet.

Kansanedustajista kahdeksantoista on sitä mieltä, että perussuomalaisten pitää jatkaa hallituksessa puolueen puheenjohtajan vaihtumisen jälkeen. Useat painottivat vielä, että hallituksessa täytyy jatkaa ehdottomasti.

– Jokainen politiikkaa ammatikseen tekevä tietää, että vain hallitusvastuussa voi päätöksiin ja Suomen linjaan vaikuttaa. Oppositiossa työskentely turhauttaa. Se on ollut nähtävissä myös vihervasemmiston retoriikasta: pelkkää räksytystä, vastasi kansanedustaja Anne Louhelainen.

Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala ei näe tässä vaiheessa oppositioon siirtymisessä mitään järkeä ja logiikkaa.

– Puolueen tulee jatkaa hallituksessa, koska hallituksesta poislähteminen voisi johtaa ennenaikaisiin vaaleihin ja nykytilanteessa se tarkoittaisi vihervasemmiston nousua vaalivoittoon ja hallitukseen sekä samalla kansanedustajapaikkojemme määrän vähenemistä noin puolella. Hallituksen kaataminen voisi myös ennemmin tai myöhemmin johtaa puolueen hajoamiseen, perusteli Saarakkala.

Kansanedustaja Laura Huhtasaari sanoi, että sekä hallituksessa jatkaminen että oppositioon siirtyminen ovat vaihtoehtoja, mutta hänenkin mielestään mieluummin jatketaan hallituksessa. Kansanedustaja Olli Immonen sanoi, ettei hän ota kantaa asiaan tässä vaiheessa.

Monet perustelivat hallituksessa jatkamista sillä, että vain sitä kautta voidaan vaikuttaa perussuomalaisten äänestäjille tärkeisiin asioihin.

– Ei oppositio mikään itsetarkoitus kenellekään kansanedustajalle eikä puheenjohtajalle varmasti ole. Uuden puheenjohtajan myötä uskon, että perussuomalaisten vaatimukset tulevat olemaan terävämpiä suhteessa siihen, miten hallitusohjelmaa noudatetaan ja toteutetaan, kansanedustaja Mika Niikko sanoi.

Turvapaikkaohjelma toteutettava

Yksikään Verkkouutisten kyselyyn vastanneista kansanedustajista ei ilmaissut, että hallitusohjelmaan pitäisi tehdä muutoksia puheenjohtajan vaihtumisen myötä.

– Sovitusta hallitusohjelmasta pidetään kiinni, sanoi kansanedustaja Ville Tavio.

Sen sijaan monet kansanedustajat painottivat sitä, että hallitusohjelman kirjauksia ja siihen myöhemmin tehtyjä lisäyksiä täytyy noudattaa. Useat kansanedustajat ottivat esille 80-kohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman ja maahanmuuttopoliittiset linjaukset ja niiden täysimääräisen toteuttamisen. Myös kielikokeilu mainittiin.

– Hallitusohjelman muuttamista tärkeämpää on pitää kiinni aiemmin sovitusta ohjelmasta ja linjauksista. Erityisesti turvapaikkapoliittinen ohjelma on toteutettava viipymättä ja maahanmuuttopoliittinen lainsäädäntö saatava vastaamaan tätä päivää, Olli Immonen vastasi.

Kansanedustaja Sami Savion mielestä sovitut maahanmuuttopoliittiset uudistukset ovat edenneet hallituksessa aivan liian hitaasti, ja siihen on tultava jatkossa selkeä muutos.

– En usko, että hallitusohjelmaa voidaan näin kesken muuttaa, mutta voidaan terävöittää painopisteitä, mitä hallitusohjelmaan kirjattu ja viedä niitä eteenpäin, kansanedustaja Rami Lehto sanoi.

Kaikkien kunnioitettava hallitusohjelmaa

Jos hallitusohjelmaa muutettaisiin, niin se täytyisi tehdä yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa. Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaan mukaan jos kolme hallituspuoluetta päätyy yhdessä siihen, että jotain täytyy muuttaa, niin se tietenkin tehdään.

– Ajattelen niin, että se mikä on yhdessä hallituskumppaneiden kesken sovittu, se pitää. Jos hallituskumppanit haluavat muuttaa sopimusta ja tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa, se sopii ainakin minulle, mutta en lähtisi enää iltalypsylle tässä asiassa, kansanedustaja Reijo Hongisto totesi.

Laura Huhtasaaren mielestä hallitusohjelman noudattamisesta tulee aloittaa.

– Kiristämisen varaa on perussuomalaisille tärkeissä teemoissa, Huhtasaari näki.

Perussuomalaiset muistuttivat myös, että kaikkien osapuolten on kunnioitettava hallitusohjelmaa.

– Keskustan toiminta alkoholilakiesityksen käsittelyssä on varoittava esimerkki. Perussuomalaiset pitää sanansa, totesi kansanedustaja Simon Elo.

Perussuomalaisten 37 kansanedustajasta kaksikymmentä vastasi kyselyyn. Viisi ilmoitti, ettei halua vastata kyselyyn tai ottaa julkisesti kantaa asiaan. Kaksitoista kansanedustajaa jätti vastaamatta tai ei reagoinut Verkkouutisten yhteydenottoihin.

Vastaajista neljä halusi vastata kyselyyn nimettömästi. Yksi vastaaja halusi kertoa ainoastaan, ketä hän kannattaa puheenjohtajaksi.

Kysely toteutettiin sähköpostitse ja osin puhelimitse kuluneella viikolla 29.5.–1.6.2017.

Toinen juttu Verkkouutisten kyselyn tuloksista julkaistaan huomenna sunnuntaina 4.6.2017.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt