X
SULJE MAINOS

Verkkouutisten kysely: Media koetaan melko riippumattomaksi – Yle muista vasemmalla

Median katsotaan olevan enemmän riippuvainen omistajistaan kuin poliittisista arvoista.

Valtaosa suomalaisista kokee tiedotusvälineiden olevan melko riippumattomia. Tulos selviää Verkkouutisten ja Nykypäivän TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksessa median määritteli melko riippumattomaksi 60 prosenttia vastaajista. Kolme prosenttia vastaajista piti mediaa täysin riippumattomana. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista pitää siis mediaa täysin tai melko riippumattomana.

Ei kovin riippumattomia -vaihtoehto keräsi 24 prosenttia vastaajien äänistä ja ei lainkaan riippumattomaksi median arvioi neljä prosenttia vastaajista.

Näkemys mediasta on suhteellisen tasaista läpi ikärakenteen, koulutuksen ja sosioekonomisen aseman. Kuitenkin koulutetut ja enemmän ansaitsevat pitävät mediaa neutraalimpana kuin vähemmän koulutetut ja ansaitsevat.

– Kiinnostavaa, että aika lailla riippumattomaksi media koetaan. Riippumattomuus on kansan mielestä vahvempaa suhteessa puolueisiin kuin mitä se on suhteessa median omistajiin tai johtajiin, arvioi TNS Gallupin johtaja Sakari Nurmela.

Kun kansalta kysyttiin, onko media riippumatonta puolueista, ilmoittajistaan tai omistajistaan, niin poliittisista puolueista riippumattomuuden katsottiin olevan jonkin verran voimakkaampaa verrattuna puolueellisuuteen. Sen sijaan kansa kokee, että media on enemmän sitoutunut omistajiensa ja ilmoittajiensa etuihin tai mielipiteisiin kuin on niistä riippumaton.

Vasemmalla vai oikealla?

Tutkimuksessa annettiin mahdollisuus myös arvioida suurten kotimaisten medioiden sekä Nykypäivän ja Verkkouutisten riippumattomuutta.

Ylen ja Helsingin Sanomien kohdalla melko ja täysin riippumattomuuden osuus nousi selvähkösti yli ei-riippumattomuuden (Yle 67 prosenttia ja HS 56 prosenttia), kun taas MTV:n kohdalla riippumattomien ja ei-riippumattomien osuus oli käytännössä tasan.

– Kun annettiin mahdollisuus kysyä medioista erikseen, ei osaa sanoa –osuus oli jo korkeampi etenkin kysyttäessä mielipidettä median oikeistolaisuudesta tai vasemmistolaisuudesta, huomauttaa Nurmela.

Kyselyn perusteella media brändäytyy kansan silmissä enemmän oikeistolaisena kuin vasemmistolaisena, kun vastauksista putsataan epävarmat pois. Kauppalehti ja Nykypäivä painottuvat eniten oikeistolaisina, mutta samaan suuntaan painottuvat muukin media lukuun ottamatta Yleä. Vastaajista 33 prosenttia katsoi Ylen nojaavan vasemmalle ja 11 prosenttia oikealle. Kaikkien muiden medioiden kohdalla painotus oli siis selvähkösti oikealla.

– Ylessä koetaan olevan jonkinlaista vasemmistosympatiaa. Siis niiden vastaajien joukossa, joilla on vankka käsitys vasemmisto-oikeisto jaosta, Nurmela sanoo.

Nykypäivä ja Verkkouutiset jatkaa keskustelua median neutraaliudesta torstaina Suomi-Areenan BePOP-lavalla Porissa kello 10. Neutraali media, pelkkää utopiaa? -keskustelussa panelisteina ovat entiset toimittajat: opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja kansanedustaja Maria Tolppanen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt