Verkkoa käyttävät eläkeläiset toivovat käytännön opastusta ja selkeämpiä laitteita

Tuoreessa kyselyssä puolet hiljattain eläkkeelle siirtyneistä ja internetiä käyttävistä vastaajista oli sitä mieltä, että tietotekniset asiat eivät ole hankalia. Käytännön opastusta kuitenkin kaivattiin.

OP ja Ilmarinen kyselleet tietotekniikan käytöstä henkilöiltä, jotka ovat jättäneet eläkehakemuksensa sähköisesti verkossa. Sähköpostilla tehtyyn kyselyyn vastanneista joka kolmas piti tietoteknisiä taitojaan hyvinä ja joka toinen kohtalaisina.

Ilmarisen asiakaspalvelujohtaja Minna Hakkarainen pitää kyselyn tuloksia osoituksena uusien eläkeläisten yllättävän hyvästä osaamisesta, sillä yli puolet vastaajista ei koe useimpia tietoteknisiä asioita hankalina.

– He kuitenkin toivovat lisää käytännön opastusta, jotta he pystyvät käyttämään laitteita mahdollisimman monipuolisesti. Laitteet saisivat mielellään myös olla selkeämpiä ja edullisempia, Hakkarainen kertoo tiedotteessa.

Vastaajat kertoivat hoitavansa verkossa mielellään erityisesti pankki- ja vakuutusasioita, käyttävänsä sähköpostia ja etsivänsä tietoa. Noin puolella vastaajista oli myös kokemusta sosiaalisesta mediasta, verkkopuheluista ja peleistä.

Tutkimus tehtiin viime syksynä verkkokyselynä henkilöille, jotka olivat ilmoittaneet sähköpostinsa Ilmariselle vanhuuseläkehakemuksensa yhteydessä. Kyselyn vastausprosentti oli 54, ja siihen vastasi yhteensä 635 henkilöä. Kyselyyn vastanneet ovat 62–68-vuotiaita.

Kommentit