Venäjä-pakotteiden ja vastapakotteiden talousvaikutukset vähäisiä

EU:n ja muiden maiden rajoittavilla toimenpiteillä ja Venäjän tuontikiellolla on vain vähäisiä suoria vaikutuksia Venäjän ja sen kauppakumppaneiden kokonaistaloudelliseen toimintaan, arvioidaan keskiviikkona hallitukselle luovutetussa raportissa.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston analyysin mukaan Venäjän tuontikiellon suora vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on vain noin 0,1 prosenttia.

Venäjä asetti elokuun alussa elintarvikkeiden tuontikiellon. Sen seurauksena Suomen elintarvikevienti Venäjälle putoaa alle neljännekseen normaalitilanteesta. Raportin mukaan välitön vaikutus on suurin maitosektorille.

Ministeriöiden kansliapäällikkökokous asetti viime viikolla työryhmän arvioimaan EU:n Venäjä-pakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden taloudellisia vaikutuksia budjettiriiheen mennessä.

Venäjän heikko talouskehitys tuntuu Suomessa

Arviointiryhmän raportissa todetaan, että Venäjän talouskasvu on hidastunut pakotteista riippumattomista syistä jo viime vuodesta alkaen, mikä on heijastunut myös Suomen talouskehitykseen.

Valtiovarainministeriö ennustaa Venäjän bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna yhden prosentin. Tuonnin arvioidaan supistuvan yhdeksän prosenttia. Ensi vuonna kasvun ennustetaan jäävän nollaan.

Venäjän kasvun heikkeneminen alentaa ministeriön laskelmien mukaan Suomen kokonaistuotantoa vuosina 2014–2015 yhteensä noin puoli prosenttia ja nostaa työttömyysastetta ensi vuoden loppuun mennessä noin 0,2 prosenttiyksiköllä suhteessa viime joulukuun ennusteeseen.

Suomen Pankin myöhemmin julkaistava Venäjä-ennuste tulee näillä näkymin olemaan hieman valoisampi. Pankin analyysien mukaan Venäjän tuontikielto alentaa Suomen tämän vuoden kokonaistuotantoa suoraan noin 0,1 prosenttia. VATT puolestaan arvioi vaikutukseksi vain 0,01 prosenttia.

Kun otetaan huomion Venäjän talouskehityksen yleinen heikentyminen, Suomen Pankki arvioi negatiivisen kasvuvaikutuksen olevan noin 0,2 prosenttia kuluvana vuonna.

Työryhmä julkisti myös riskiskenaarion, jossa Venäjän talous taantuisi jyrkästi vuoteen 2016 saakka ja tuonti vähenisi viime vuoden tasosta noin kolmanneksella. Tämäkään ei supistaisi Suomen kokonaistuotantoa vuoteen 2016 mennessä kuin vain noin yhden prosentin suhteessa perusuraan.

Raportin laatimiseen osallsituivat valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Valtion taloudellinen tutkimuslaitos.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt