X
SULJE MAINOS
BIS:n päämaja Prahassa. ŠJů/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Venäjä käy aggressiivista hybridikampanjaa Tšekin tasavallassa

Venäjä pyrkii Tšekin tiedustelupalvelun mukaan sekaantumaan maan sisäisiin asioihin.

Venäjän toteuttama hybridivaikuttaminen on Tšekin tiedustelupalvelun mukaan entistä aktiivisempaa ja laaja-alaisempaa. Arvio käy ilmi tiedustelupalvelu BIS:n aiemmin tällä viikolla julkistamasta vuosiraportista.

BIS:n tuore raportti sanoo Venäjän tiedusteluelinten hyödyntävän hybridivaikuttamisessaan kaikkia käytettävissään olevia keinoja.

Toimintatapaan kuuluu BIS:n mukaan pyrkimys sitoa vastustaja itse luomiinsa operatiivisiin, puolustuksellisiin ja varoitusjärjestelmään liittyviin määritelmiin ja suunnitelmiin.

– Tämä merkitsee kuvaannollisesti vastustajan työntämistä kuoppaan, jonka tämä on ensin itse kaivanut ja sitten noussut seisomaan sen reunalle, raportissa selitetään.

Vaikuttamistoiminta pyritään BIS:n raportin mukaan mitoittamaan siten, että se ei ylitä vastustajan reaktiokynnystä, vaan johtaa joko halvaantumiseen tai vääränlaisiin reaktioihin. Halvaantumiseen voi johtaa esimerkiksi epävarmuus vaikuttamisoperaation todellisesta luonteesta, vääränlaista reagointia voi puolestaan edustaa esimerkiksi mediassa syntyvä hysteria.

Vaikka viime vuoden aikana todetut Venäjän vaikuttamistoimet ovat olleet lähinnä sekaantumista Tšekin sisäisiin asioihin, ne tulee BIS:n mukaan strategisella tasolla ymmärtää osaksi Venäjän hybridioperaatioita EU:ta, Natoa ja Ukrainaa vastaan.

BIS arvioi Venäjän sijoittaneen edelleen tiedustelu-upseerejaan laajassa mitassa tehtäviin, joissa näillä on diplomaattinen peite. Siksi kanssakäyminen venäläisen diplomaatin kanssa voi usein tahattomasti merkitä yhteydenpitoa ulkomaisen tiedusteluorganisaation kanssa, raportti varoittaa.

Tähtäimessä Ukraina

Venäjän tiedustelupalvelut sekä koordinoivat että rahoittavat BIS:n raportin mukaan tiettyjä tšekkiläisiä järjestöjä, jotka selittävät puolustavansa kansojen itsemääräämisoikeutta ja vähemmistöjen oikeuksia Ukrainassa. Niiden todellisena tavoitteena kuitenkin on Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen yhtenäisyyden horjuttaminen, raportissa todetaan.

– Venäjän ja sen tiedustelupalvelujen suoraan tai epäsuorasti kontrolloimien “ei-valtiollisten” toimijoiden edustajat pyrkivät järjestelmällisesti saamaan tukea Tšekin parlamentaarisilta ja ei-parlamentaarisilta puolueilta ja valtionhallinnon ylimpien viranomaisten toimihenkilöiltä.

Erityistä huomiota BIS:n raportissa kiinnitetään siihen, kuinka Venäjä on yhtäkkiä kyennyt houkuttelemaan äärivasemmiston ja äärioikeiston samoin kuin tiettyjen Tšekin historiallisten kiistakysymysten vastapuolet veljeilemään keskenään.

Raportti nostaa esiin myös Venäjän harjoittaman perinteisen poliittisen vakoilun.

– Venäjän tiedustelupalveluilla on ollut Tšekin tasavallassa pitkään korkealaatuinen tiedonhankinta-, kontakti- ja vaikuttamisverkosto, jonka kehittämistä ne ovat yhä jatkaneet.

Toiminnan kohteena olevat henkilöt eivät BIS:n mukaan luovuta Venäjälle salaista aineistoa.

Luovutetun aineiston laajuus ja sensitiivinen luonne voivat kuitenkin aiheuttaa Tšekin tasavallalle jopa suurempaa vahinkoa kuin salaiseksi luokitellun tiedon päätyminen venäläisiin käsiin, raportti toteaa.

Aktiivinen on myös Kiina

Toinen valtio, jonka tiedustelutoimintaa BIS raportissaan erikseen käsittelee, on Kiina.

Vaikka Kiina ei raportin mukaan viime vuonna merkittävästi muuttanut Prahan-suurlähetystössään toimivan tiedusteluhenkilöstön määrää, kiinalaisissa vierailudelegaatioissa tiedustelu-upseerien määrä oli kuitenkin entistä suurempi.

– Tšekin tasavaltaan kohdistuvissa operaatioissaan Kiinan tiedustelupalvelut tekevät yhteistyötä paikallisen kiinalaisyhteisön kanssa, raportti toteaa.

– Kiinan ja sen tiedustelupalvelujen hallitsevana tavoitteena oli eliminoida kysymys Tiibetistä ja häiritä Tšekki-Taiwan-suhteita.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt