Kirjoittaja ihmettelee, miten Suomen oikeusjärjestelmä arvottaa särkyä, kipua ja pysyvää haittaa. LEHTIKUVA/SAMULI IKÄHEIMO

Velkajärjestelyjen hakukäsittely viivästynyt pahasti

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi vuoden alussa oikeusaputoimistoihin.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–syyskuussa käräjäoikeuksiin jätettiin 2 395 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Määrä oli neljänneksen pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Hakemusten vähäinen määrä selittyy hallinnollisilla toimilla. Talous- ja velkaneuvonta siirtyi vuoden alussa oikeusaputoimistoihin, mikä on hidastanut hakemusten käsittelyä.

Vireille pantujen velkajärjestelyhakemusten määrä jäi poikkeuksellisen pieneksi erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, joilloin hakemuksia jätettiin lähes 45 prosenttia vuodentakaista vähemmän.

Toisella neljänneksellä hakemuksia jätettiin 19,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja kolmannella neljänneksellä vähennys oli 15,5 prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt