Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Seppo Orjasniemi ja puheenjohtaja Jouko Vilmunen (oikealla). LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Velka huolettaa, sopeutusta alettava suunnitella pian

Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan viivästyminen voi vaarantaa julkisen talouden kehitysnäkymät.

Talouspolitiikan arviointineuvoston mielestä vuodelle 2021 päätetyt tukitoimet, mukaan lukien koronaan liittyvät menot, ovat olleet tilanteeseen sopivia.

Neuvoston mukaan automaattiset vakauttajat ja päätetyt lisätoimet rajoittivat taloudellisia tappioita vuonna 2020.

– Nykyinen kriisi osoitti, että tukitoimet ovat ratkaisevan tärkeitä ja on välttämätöntä, että liikkumavaraa on valmiina myös tulevien kriisien yhteydessä, talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa tiedotteessa. Neuvosto julkisti raporttinsa tänään tiistaina.

Arviointineuvosto on kuitenkin huolestunut useita vuosia jatkuneesta julkisen talouden rakenteellisesta alijäämäisyydestä, julkisen velan nopeasta kasvusta sekä paikallishallinnon kasvaneesta velasta.

Vaikka kuluva vuosi ei vielä ole sopiva julkisen talouden sopeutukselle, sopeutustoimien suunnittelu olisi arvointineuvoston mukaan aloitettava pikimmiten.

Arviointineuvoston mielestä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen laatima julkisen talouden kestävyyden vahvistamisen tiekartta on askel oikeaan suuntaan, mutta siinä ei kuitenkaan nimetä varsinaisia toimenpiteitä.

– Tarkemman suunnitelman viivästyminen voi vaarantaa julkisen talouden kehitysnäkymät, arviointineuvosto toteaa.

Myös työllisyyttä heikentävät toimet arvioitava

Hallituksen tulisi kommunikoida julkiselle taloudelle ja työllisyydelle asettamansa tavoitteet selkeämmin.

Arviointineuvoston mielestä hallitus on tehnyt kiitettävän määrän työllisyyttä lisääviä toimia. Jotkin talouspoliittiset toimet ovat kuitenkin todennäköisesti heikentäneet työllisyysnäkymiä.

– Työllisyysvaikutusten arvioinnissa tulisikin ottaa huomioon kaikki politiikkamuutokset sekä työllisyyspolitiikasta aiheutuvat kustannukset, arviointineuvosto toteaa.

Työllisyystoimien arvioinnin tulee olla kattavaa, koska toimien julkistaloudelliset vaikutukset ovat tärkeitä.

– Korkeampaan työllisyyteen tähtäävillä toimenpiteillä oli hallituskauden alussa tarkoitus varmistaa pysyvien menolisäysten rahoitus, arviointineuvosto muistuttaa.

Työllisyyden kasvu on keskeisessä asemassa kestävyysvajetta pienennettäessä.

Kulutusluotot ja ylivelkaantuneisuus huolettavat

Kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut ja velat ovat kertyneet yhä pienemmälle osalle kotitalouksia.

Kulutusluottojen ja ylivelkaantuneiden kotitalouksien määrän kasvu ovat arviointineuvoston mukaan keskeisiä huolenaiheita. Kehityskulku voi heikentää rahoitusmarkkinan vakautta ja hidastaa talouden toipumista tulevista kriiseistä.

– Valtiovarainministeriön ehdottamat toimet yksityisen velkaantumisen hillitsemiseksi ovat tervetulleita, mutta asunto-osakeyhtiölainoilla rahoitettavan osuuden rajoittaminen ja lainoihin liittyvä verosääntely voisi olla ehdotettua tiukempaa.

Arviointineuvosto pitää myös henkilökohtaisen velkajärjestelyn uudistusta tärkeänä.

Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja on professori Jouko Vilmunen. Arviointineuvoston muita jäseniä ovat professori Martin Ellison, professori Johanna Niemi, professori Jukka Pirttilä ja professori Jari Vainiomäki.

Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin vuonna 2014 arvioimaan puolueettomasti talouspolitiikan tavoitteita, toimenpiteitä ja valmistelua.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt