X
SULJE MAINOS
Velkajärjestelyhakemus vuosimallia 2009. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Velallisen asemaa aiotaan parantaa

Oikeusministeriössä ehdotetaan muutoksia velkajärjestelylakiin.

Tavoitteena on parantaa velallisen asemaa ja täyttää hallitusohjelman kirjaus velallisen uudesta alusta. Ehdotuksilla pantaisiin myös osin täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi.

Työryhmä ehdottaa, että yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin ja uutta alkua nopeutettaisiin keventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä ja sallimalla pääsy velkajärjestelyyn velallisen taloudellisen tilanteen vakiintumattomuudesta huolimatta.

Velkajärjestelyn esteperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten, että velalliselle aiemmin vahvistettu velkajärjestely ei muodostaisi pysyvää estettä uudelle velkajärjestelylle.

– Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen ja yrittäjien auttaminen uuteen alkuun on yksi tämän hallituksen keskeisistä toimista ylivelkaantumisen estämiseksi. Myös yrityssaneerauslainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Ehdotetut muutokset olisivat selvä parannus yrittäjien ja myös muiden velallisten asemaan, ja oikeusministerinä aion viedä niitä aktiivisesti eteenpäin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että velkajärjestelyhakemuksen tekeminen tulisi mahdolliseksi konkurssimenettelyn vaiheesta riippumatta sekä konkurssin pesänhoitaja velvoitettaisiin antamaan velalliselle tietoa talous- ja velkaneuvonnan palveluista ja mahdollisuudesta hakea velkajärjestelyä.

Ehdotuksen mukaan samalla laajennettaisiin myös elinkeinotoimintaa yhä harjoittavien luonnollisten henkilöiden mahdollisuuksia päästä velkajärjestelyyn.

Vaikka valmistelun painopiste on ollut yrittäjävelallisissa, työryhmä ehdottaa, että valtaosa ehdotetuista muutoksista koskisi kaikkia velallisia. Tällaisia ehdotuksia ovat esimerkiksi eräät velkajärjestelyyn pääsyä koskevat muutokset, muutokset, jotka helpottavat velallisten selviytymistä maksuohjelmasta sekä menettelyä yksinkertaistavat muutokset.

Työryhmä ehdottaa myös muun muassa tasokorotusta velalliselle elinkustannuksia varten jäävään rahamäärään ja maksuohjelman keston lyhentämistä kolmeen vuoteen myös siinä tilanteessa, ettei velallisella ole maksuvaraa.

Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan ensi kevään aikana.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt