Kokoomuksen kansanedustaja Veera Ruoho. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Veera Ruoho: Elinikäinen oppiminen keskeiseksi

Kansanedustajan mielestä elinikäisen oppimisen on oltava yksi tärkeimmistä teemoista seuraavassa hallitusohjelmassa.

– Mikäli haluamme jatkaa hallituksen hyvää työllisyyspolitiikkaa ja nostaa työllisyysastetta vielä lisää, tulee elinikäinen oppiminen olla keskiössä. Seuraavan hallituksen on oltava kunnianhimoinen työllisyyden edistämisen suhteen ja otettava tavoitteeksi 80 prosentin työllisyysaste, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Veera Ruoho blogissaan.

Ruoho valmistui maaliskuussa kansanedustajan työn ohella Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi.

– Mielestäni kokemus yhdistää kansanedustajan työ ja sitä tukeva opiskelu lopun infernaalisine läpi viikonlopun valvomisineen oli tärkeä kansanedustajana kokea. Ymmärrän nyt kokemuksesta, kuinka työn ja opintojen yhdistäminen voi olla vaikeaa. Toisaalta oppiminen on helpompaa, kun aihepiiri on entuudestaan tuttua joko aiemman tai nykyisen työn kautta. Itse saatoin myös kansanedustajan työssä hyödyntää oppimaani useasti, Ruoho kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tällä vaalikaudella työryhmän selvittämään elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja kehittämistarpeita. Työryhmä esitti muun muassa, että työmarkkinoiden muuttuvat osaamistarpeet tulisi huomioida paremmin koulutuksen saatavuudessa, kannattavuudessa ja laadussa sekä aiemman hankitun osaamisen todentamiseksi ja tunnustamiseksi tulisi kehittää lisätyökaluja kaikilla koulutusasteilla ja sektoreilla.

– Koulutus on Suomen vahvuus, etu, ja toivottavasti enemmissä määrin myös vientituote. Koulutuksesta leikkaaminen on hyvin lyhytnäköistä tänä työn murroksen aikana, jossa elinikäinen oppiminen asemoituu itsestäänselvyydeksi, toteaa Ruoho.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt