Korona on kirjoittajan mukaan antanut uutta merkitystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. LEHTIKUVA / AFP PHOTO Hector Retamal

Lenita Toivakka: Vastuullisuus tuli jäädäkseen

Pandemian myötä yritysvastuun merkitys korostuu.

Koronakriisin aikana sisäänpäin käpertyneet valtiot etsivät nyt tietä ulos epidemian aiheuttamasta talouskriisistä. Rajoja avataan ja esteitä puretaan. Kriisistä ei päästä ulos kuin yhteisillä ratkaisuilla ja yhteistyöllä. Kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu. Se on tärkeää, kun ratkotaan taloushaasteita. Se on myös tärkeää, kun mietitään ratkaisuja arjen ja liikkumisen turvallisuuteen koronan jälkeisessä maailmassa.

YK:n rooli kriisin keskellä on ollut keskeinen. Sen toimesta on muistutettu kansainvälisen järjestelmän, ihmisoikeuksien ja muiden valtioiden välisten sopimusten tärkeydestä. Haluamme tai emme, olemme riippuvaisia toinen toisistamme, toisista valtioista. Tarvitsemme toisiltamme luonnonvaroja, raaka-aineita, teknologiaa, osaamista ja hädän keskellä apua. Uhat, kuten ilmastonmuutos tai pandemiat, eivät myöskään tunne rajoja. Globalisaatio ei häviä koronan myötä, mutta se kaipaisi uudelleen päivittämistä. Globalisaation ytimeen tarvitaan kestävän kehityksen periaatteet.

Korona onkin antanut uutta merkitystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Kun koronan jälkeistä maailmaa nyt rakennetaan paremmaksi ja kestävämmäksi, punaisena lankana on oltava kestävän kehityksen tavoitteet. Valtioiden kesken 2015 sovittu Agenda2030-tavoiteohjelma tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan talous, ympäristö ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Koronakriisi on korostanut tarvetta työlle muun muassa luonnon monimuotoisuuden, naisten oikeuksien, terveydenhuollon ja puhtaan veden puolesta. Tarve ratkaisuille ja työlle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on valtava. Ilmastonmuutos on myös useimpien maailman kriisien taustatekijä. Ilmastonmuutos vaikeuttaa kaikkien 17 muun kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista.

Yritysten rooli on keskeinen, koska kunnianhimoinen Agenda 2030 ei koskaan toteudu ilman yksityisen sektorin vahvaa sitoutumista. Yrityksiä tarvitaan luomaan kestäviä ratkaisuja erityisesti globaaleihin ympäristöhaasteisiin. Samalla yrityksille aukeaa valtavan paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisilla yrityksillä on mahdollisuus olla luomassa ratkaisuja ja tekemässä investointeja, joilla taklataan tulevia uhkia ja kriisejä.

Koronan myötä yritysvastuun merkitys korostuu. Yrityksen vahva arvopohja ja vastuullisuus tuovat suojaa ulkoisia liiketoimintariskejä vastaan. Vastuullisuus tuo kustannussäästöjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Suomalaisilla yrityksillä on tuotteita ja osaamista, joille on maailmalla kysyntää. Koska vastuullisuus on koronan jälkeen entistä tärkeämpää kansainvälisillä markkinoilla, suomalaisten yritysten tulisi tehdä vastuullisuustyöstään näkyvämpää ja entistä vahvempaa.

YK:n Global Compact -yritysvastuualoite perustuu kansainvälisiin YK:n linjauksiin, jotka tunnetaan kaikkialla. Se tarjoaa vahvan perustan yritysten vastuullisuustyölle. Kesäkuussa Global Compact täyttää 20 vuotta. Juhlan kunniaksi YK järjestää maailman suurimman avoimen, virtuaalisen yritysvastuutapahtuman. Toivotan kaikki lukijat ystävineen tapahtumaan tervetulleeksi.

 

 

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka on Global Compact Network Finlandin pääsihteeri, entinen kansanedustaja ja ex-ministeri.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt