Psykoterapiakeskus Vastaamon toimipiste Malmilla Helsingissä. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Vastaamolle nippu korvausvaatimuksia

Korvausvaatimusten yhteissumma on noin 280000 euroa.

Suomen Potilasvahinkoapu Oy tiedottaa lähettänensä psykoterapiakeskus Vastaamolle 67 pro bono -toimeksiantoa alustavista vahingonkorvausvaatimuksista. Vastauksia yhtiö vaatii Vastaamolta 22. joulukuuta mennessä.

Suomen Potilasvahinkoavun käsityksen mukaan Vastaamo on tietosuoja-asetuksen vastaisesti käsitellyt huolimattomasti arkaluonteisia henkilötietoja, mikä perustaa yritykselle vahingonkorvausvastuun niitä henkilöitä kohtaan, joiden tietoja on päässyt leviämään henkilörekisterin ulkopuolelle.

Potilasvahinkoavun mielestä oikeus- ja ratkaisukäytäntöön perustuva määrällisesti perusteltu vaatimus loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä on noin 1 500 euroa niiden henkilöiden kohdalla, joiden tietoja ei ole julkaistu tor-verkossa.

Niiden kohdalla, joiden tietoja on todisteellisesti julkaistu, Potilasvahinkoapu esittää enintään 10 000 euron vaatimukset tapauksesta riippuen. Lisäksi Vastaamolta vaaditaan jokaiselle summaarista sadan euron korvausta tähän mennessä luottokieltojen hakemisesta ynnä muista aiheutuneista kuluista.

Potilasvahinkoapu varasi asiakkailleen oikeuden esittää myöhemmin mahdollisesti muita vaatimuksia kuluista ja menetyksistä.

Pienemmät kärsimyskorvausvaatimukset tehtiin sillä oletuksella, ettei henkilöiden arkaluonteisia tietoja ole julkaistu verkossa ja siten saatettu kenen tahansa nähtäviksi. Mikäli myöhemmin ilmenisi, että muidenkin tietoja on julkaistu, Potilasvahinkopu varasi mahdollisuuden esittää suurempia korvausvaatimuksia kärsimyksestä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt