Vasemmistoliitto haluaa kiristää verotuksen progressiota. LEHTIKUVA / ONNI OJALA

Vasemmistoliitto julkaisi listan haluamistaan uusista veroista

Puolue esittää muun muassa lento- ja varallisuusveroa sekä progression kiristämistä.

Vasemmistoliitto kertoo sivuillaan julkaisemassaan ”mistä rahat”-selvityksessä, miten puolue rahoittaisi esittämiään linjauksia. Sivuilla on julkaistu lista muutoksista ja uusista veroista sekä niiden arvioidut tuotot valtion kassaan.

– Yksikään suomalainen puolue ei ole julkaissut näin kattavaa listaa keinoista rahoittaa vaalilupauksiaan. Pääperiaatteemme on karsia haitallisia verotukia ja korjata epäoikeudenmukaisuuksia, kuten sitä, että piensijoittajat saattavat maksaa jopa enemmän osinkoveroa kuin erittäin raharikkaat suomalaiset, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo puolueen tiedotteessa.

Vasemmistoliitto esittää muun muassa palkkatulojen verotuksen progression kiristämistä.

– Suurituloisimpien valtionverotusta kiristetään maltillisesti: lisäämme voimassa olevaan tuloveroasteikkoon uuden, yli 100 000 euroa tienaavien veroluokan, jossa vero alarajan ylittävästä tulosta on 34 prosenttia, puolue kertoo.

Vasemmistoliitto luopuisi myös yrittäjävähennyksestä ja pienentäisi kotitalousvähennyksen vuoden 2016 tasolle sekä tekisi siitä kotitalouskohtaisen henkilökohtaisen sijaan. Vasemmistoliitto poistaisi myös yksityisten eläkevakuutusjärjestelyiden ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksujen verovähennysoikeuden. Puolue haluaa myös luopua pääoma- ja ansiotulojen erillisverotuksesta. Yhdistetty verotus kaikille tuloille tekisi vasemmistoliiton mukaan pääomatuloverotuksesta aidosti progressiivista.

Uusia veroja

Vasemmistoliitto katsoo, että Suomessa kapitalisaatiosopimusten ja muiden sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden tuottoja tulisi verottaa vuosittain kuten suoran sijoittamisen tapauksessa tehtäisiin. Osakesäästötiliä ei myöskään vasemmistoliiton mukaan tulisi ottaa lainkaan käyttöön.

Puolue esittää myös ”maastapoistumis- tai arvonnousuveroa”, suurten perintöjen ja lahjojen verotuksen kiristämistä sekä sukupolvenvaihdoshuojennuksien rajoittamista. Vasemmistoliitto haluaisi käyttöön myös yleisen varallisuusveron. Se koskisi ”kaikkea sellaista omaisuutta, jota ei tällä hetkellä veroteta”.

Vasemmistoliitto esittää myös kaivosveroa ja lentoveroa.

– Ruotsin malli tuottaisi Suomeen siirrettynä 90 miljoonaa, Saksan malli 110 miljoonaa ja Iso-Britannian malli 200 miljoonaa euroa vuodessa ilman käyttäytymisvaikutuksia, lentoverosta todetaan.

Lisäksi vasemmistoliitto haluaa karsia ympäristölle haitallisksi katsottuja tukia. Niistä olisi puolueen mukaan karsittavissa vähintään 500 miljoonaa euroa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt