X
SULJE MAINOS
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Vasemmistoliitosta aloite tuotteiden maahantuonnin kiellosta Israelista

Veronika Honkasalo vaatii Israelin laittomien siirtokuntien tukemisen lopettamista.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) on tehnyt lakialoitteen eräiltä miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden maahantuonnin kiellosta.

Hänen mukaansa lain soveltamisalaan lukeutuvana tilanteena tulisi kyseeseen esimerkiksi Israelin valtion harjoittama miehitys ja kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laittomien siirtokuntien perustaminen palestiinalaisalueille.

– Selkeät, lakiin perustuvat maahantuontikiellot auttavat yrityksiä ja kuluttajia toimimaan vastuullisesti. Palestiinalaiset kärsivät modernin historian pisimpään jatkuneesta miehityksestä ja Israelin kansainvälistä oikeutta systemaattisesti rikkovasta politiikasta ja ihmisoikeusloukkauksista. Meidän on lopetettava Israelin laittomien siirtokuntien tukeminen, Honkasalo sanoo tiedotteessaan.

Lakialoitteessa esitetään, että laissa säädettäisiin ihmisoikeusloukkauksia ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia suoraan tai välillisesti edistävän yritystoiminnan tukemisen estämiseksi kiellosta tuoda maahan tuotteita, jotka ovat peräisin alueilta, joiden miehityksen yhteydessä rikotaan vakavasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai ihmisoikeussopimuksia.

Laissa ei lueteltaisi määritelmän täyttäviä alueita, vaan niistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella lakiin sisältyvien edellytysten mukaisesti.

– Räikeimmillään miehitetyillä alueilla voi olla kyse miehittäjävaltion miehitetylle alueelle vastoin kansainvälistä oikeutta, kansainvälisen yhteisön hyväksyntää ja alueen väestön itsemääräämisoikeutta perustamista laittomista siirtokunnista, joiden tieltä alueen asukkaiden koteja puretaan ja väestöä häädetään tai pakkosiirretään, Honkasalo sanoo.

Maahantuontikiellon valvonta kuuluisi tullin säännönmukaisiin toimivaltuuksiin ja maahantulokiellon rikkomisesta rangaistaisiin rikoslain salakuljetusta, lievää salakuljetusta, laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä ja lievää laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä koskevien säännösten mukaan.

– Meillä on velvollisuus estää kansainvälistä oikeutta rikkovien miehittäjävaltioiden taloutta tukevia yrityksiä aiheuttamasta tai pahentamasta ihmisoikeusloukkauksia miehitetyillä alueilla, Honkasalo sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt