Talouden yleinen epävarmuus näkyy barometrin tuloksissa. Kuva Vuosaaren satamasta Helsingistä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Varustamoiden noususuhdanne on päättymässä

Itämeren ja Pohjanmeren alueen kuljetuskysyntä on notkahtanut.

Tuoreen varustamobarometrin mukaan aiempien vuosien noususuhdanne merenkulku- ja varustamoalalla näyttää olevan päättymässä, kerrotaan Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta.

Itämeren ja Pohjanmeren alueen kuljetuskysyntä on notkahtanut, eikä tilanteen juuri ennusteta muuttuvan tulevan vuoden aikana. Myös Suomen meriliikenteen vientiä ja tuontia kuvaavat ennusteet ovat heikentyneet merkittävästi edellisestä jaksosta.

Merikuljetusrahtien hinnat ovat aiempien vuosien tapaan laskussa. Polttoaineen hinnan nousu on usean vuoden jälkeen taittunut, mutta hintojen arvioidaan nousevan tulevaisuudessa.

Ylijohtaja Jarkko Saarimäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista arvioi, että talouden yleinen epävarmuus näkyy uusimman varustamobarometrin tuloksissa.

– Luotamme vahvasti siihen, että merenkulku- ja varustamoalan yleinen kehitysmyönteisyys onnistuu kääntämään näkymät lähitulevaisuudessa jälleen positiiviksi. Näkemystämme tukevat esimerkiksi viime aikoina julkistetut uudet alustilaukset, Saarimäki toteaa tiedotteessa.

Loka-marraskuussa tehdyn kyselyn mukaan investoinnit Suomen ja ulkomaiden väliseen liikenteeseen ovat laskeneet vuoteen 2018 verrattuna vain hieman, ja tilanteen arveltiin jatkuvan kohtuullisen hyvänä. Vaihtelu eri varustamojen välillä on tosin melko suurta.

Varustamoiden liikevaihdon lasku on ollut maltillista, ja tilanteen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. Myös kapasiteetin käyttöaste on laskenut hieman, mutta laskun uskotaan olevan väliaikainen. Lievässä nousussa ollut suomalaisten varustamoiden markkinaosuus on kääntynyt laskuun.

Merkittävimmäksi kehittymisen ja kasvun esteeksi varustamoissa arvioitiin talouden yleinen epävarmuus. Lisäksi huolenaiheina olivat osaavien meripuolen työntekijöiden saamisen vaikeus ja työvoimakustannusten nousu.

Vastaajien mukaan globaalilla polttoaineen rikkipitoisuusrajalla ei ole vaikutusta varustamoiden toimintaan eikä Suomen merikuljetuksiin. Varustamoissa arveltiin rahdinantajien arvostavan vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä, mutta vastuullisen toiminnan kustannuksista ei olla valmiita maksamaan.

Shortsea Promotion Center Finlandin julkaiseman tutkimuksen toimeksiantajia ovat Traficom, Suomen Varustamot ry sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus. SPC Finland toimii Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä Turun yliopiston Brahea-keskuksessa.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuussa. Kysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt