Maahanmuuttajalapsille pitäisi Olli Luukkaisen mielestä tarjota oman äidinkielen opetusta varhaiskasvatuksessa. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

”Näin maahanmuuttajaäidit pääsisivät työhön”

Olli Luukkaisen mielestä jo oleskelulupaa odottavien alle kouluikäisten pitäisi osallistua varhaiskasvatukseen.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen esittää, että alle kouluikäisten maahanmuuttajien tulisi saada osallistua varhaiskasvatukseen jo heidän odottaessaan oleskelulupaa tai rekisteröitymistä. Kun lapset pääsevät varhaiskasvatukseen, äitien on Luukkaisen mukaan mahdollista osallistua koulutukseen tai työelämään.

− Pedagogiseen varhaiskasvatukseen panostaminen nousee yhdeksi tärkeimmistä maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta. Varhaiskasvatuksessa pitäisi myös tarjota oman äidinkielen opetusta sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta pienten lasten pedagogiikan keinoin. Nämä pitää seuraavan hallituksen kirjata lakiin, Olli Luukkainen kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Hänen mukaansa sitä, että Suomessa puhutaan jo kymmeniä kieliä, ei ole osattu hyödyntää tarpeeksi kotoutumisen edistämisessä.

− Tähän on syytä tarttua. Suomeen saapuu myös korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, joiden osaamista pitää pystyä hyödyntämään paremmin. Jokaisella oleskeluluvan saaneella aikuisella on mahdollisuus päästä kotoutumiskoulutukseen. Tällä hetkellä kotoutumiskoulutus ei ole osana koulutuksemme kokonaisuutta, Luukkainen sanoo.

− Laadun, seurannan ja kehittämisen edistämiseksi kotoutumiskoulutus pitää siirtää opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen, hän lisää.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt