Vapaa-ajattelijoiden laillisuudesta eduskuntakysely – ”törkeästi hyvien tapojen vastaista”

Kansanedustajan mielestä Vapaa-ajattelijoiden liiton toimintaa kirkkoja vastaan voi pitää jopa ryhmiä vastaan kiihottavana.

Kansanedustaja Esko Kurvinen (kok.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen vapaa-ajattelijoiden kirkkoon kohdistaman toiminnan laillisuudesta. Kysymyksen otsikko on ”Lain ja hyvien tapojen vastaisen yhdistystoiminnan määritteleminen”.

”Miten oikeusministeriö aikoo varmistaa, ettei minkään yhdistyksen toiminta perustu lakien tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan niin, että sillä vahingoitetaan toisen yhdistyksen, organisaation tai yhdyskunnan toimintaa”, kysymyksessä todetaan.

Kurvinen ihmettelee ”miksi yhteiskunnassamme sallitaan laillisen yhdistyksen harjoittaa toimintaansa levittämällä yksipuolista toisen yhteisön, eli kirkon vastaista tietoa, sekä ylläpitää toisesta yhteisöstä eroamiseen tarkoitettua sivustoa”.

Hänen mukaansa sananvapauteen kuuluu oikeus kritiikkiin, mutta Vapaa-ajattelijoiden liiton toimintatavat eivät välttämättä ole muuten lain hengen mukaisia. ”Yhdistys toimii uskontokuntia, erityisesti Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, vastaan ja sen kannanottoja voidaan pitää jopa provokatorisina ja ryhmää vastaan kiihottavina. Yhdistyksen toiminta ei tue moniarvoista yhteiskuntaa”, Esko Kurvinen katsoo.

Vapaa-ajattelijain liitto pyrkii edistämään uskonnottomuuden leviämistä, purkamaan valtiokirkkojärjestelmän ja poistamaan uskonnonopetuksen kouluista, päivähoidosta ja valtion yliopistoista. Esko Kurvisen mukaan liiton käyttämät keinot eivät ole ”linjassa oikeusjärjestyksemme perustan kanssa ja ne ovat törkeästi hyvien tapojen vastaisia”.

Kansanedustaja käyttää esimerkkinä Eroakirkosta.fi-sivustoa. Hän ei tiedä mitään muuta laillista yhdistystä, joka harjoittaisi ”vastaavaa moraalitonta toimintaa kilpailevaa yhteisöä kohtaan”.

”Suomen perustuslailla turvattuun sananvapauteen sisältyy jokaiselle oikeus lausua kritiikkiä kenenkään sitä estämättä, myös julkisyhteisöistä. Olen seurannut Vapaa-ajattelijain liiton kirkkoon kohdistuvia toimia jo pitkään ja ihmetellyt, miten moniarvoisen yhteiskunnan viranomaiset sallivat tällaisen toisen yhteisön vahingoittamisen”, Esko Kurvinen toteaa.

”Yhdistymisvapaus kuuluu olennaisesti demokraattiseen oikeusvaltioon, ja se on turvattu myös ihmisoikeutena, mutta Suomessa voisi olla aiheellista rajata täsmällisemmin myös hyvien tapojen vastaisen yhdistystoiminnan periaatteita”.

Kirjallisen kysymyksen varsinaiset kysymykset kuuluvat ”Miten oikeusministeriö aikoo varmistaa, ettei minkään yhdistyksen toiminta perustu lakien ja hyvien tapojen vastaiseen toimintaan niin, että sillä vahingoitetaan toisen yhdistyksen, organisaation tai yhdyskunnan toimintaa? Ja miksi yhteiskunnassamme sallitaan laillisen yhdistyksen harjoittaa toimintaansa levittämällä yksipuolista toisen yhteisön, kirkon, vastaista tietoa sekä ylläpitää toisesta yhteisöstä, kirkosta, eroamiseen tarkoitettua sivustoa?”.

Kommentit