Vanhustenhoito on SuPerin hoitajien mielestä kunnissa epäinhimillisellä tasolla

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vaatii kunnilta riittävästi resursseja eettisesti päivänvaloa kestävän kotihoidon toteuttamiseksi.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan kotihoidon tilasta koko maassa. Laitoshoitoa on viime vuosina vähennetty merkittävästi, mutta kotihoito on hänen mielestään jäänyt kehittämättä ennen laitoshoidon purkamista.

Monessa kunnassa käyntimäärät ovat SuPerin mukaan nousseet tuhansilla käynneillä vuodessa, mutta henkilöstömäärä on pidetty lähes samana.

Työntekijät ovat järjestön mukaan uupuneita ja kokevat, ettei heillä ole mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisivat.

Hoitajat ovat huolissaan hoidon laadusta ja asiakasturvallisuudesta sekä jaksamisestaan. SuPerin mukaan he myös kokevat, että vanhustenhoito on epäinhimillisellä tasolla tänä päivänä. Suurin ongelma järjestön mielestä on, että yhtä asiakasta kohden jäävä aika on aivan liian lyhyt.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt