Fysioterapeutti kuntouttaa miestä Orton-sairaalassa Helsingissä 2013. LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ

Vanhuksille ehdotetaan pääsyä kuntoutukseen nykyistä useammin

Ikääntyneiden varhainen toimintakyvyn tukeminen edistää kotona pärjäämisen ja oman elämän hallinnan tunnetta.

Suomen Fysioterapeutit ry:n mukaan maassamme ei hyödynnetä kuntoutuksen mahdollisuuksia riittävästi, vaikka yhteiskunnan väestörakenne muuttuu. Painopiste on yhdistyksen mielestä siirrettävä pikaisesti ennaltaehkäiseviin toimiin kuten kuntoutukseen, jotta iäkkäät voivat asua kotona mahdollisimman pitkään.

Ennaltaehkäisevien toimien puute näkyy yhdistyksen mukaan jo vahvasti. Vanhusten toimintakyky on heikentynyt ja raskaiden palveluasumis- ja hoivapalveluiden käyttö on lisääntynyt.

Fysioterapeutit ry:n mukaan kuntoutuksen puute lyhentää ikääntyvän elinikää ja maksaa yhteiskunnalle lähes miljardi euroa enemmän kuin kuntouttava järjestelmä.

Yhdistys muistuttaa tiedotteessaan, että kuntoutuksen uudistamiskomitea on suositellut ottamaan käyttöön valtakunnallisen järjestelmän, jossa arvioidaan ikääntyvän toimintakyky ja kuntoutuksen tarve. Tällainen toimintatapa on jo käytössä muun muassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa.

Näin avokuntoutus alkaa yhdistyksen mukaan oikea-aikaisesti ja parantaa ikääntyvän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ikääntyneiden varhainen toimintakyvyn tukeminen edistää kotona pärjäämisen ja oman elämän hallinnan tunnetta sekä luo uskoa kotona asumisen jatkuvuuteen.

Yhdistys esittääkin, että niille ikääntyville, jotka asuvat kotona ilman ulkopuolista apua, tulee mahdollistaa nykyistä useammin fysioterapeutin vastaanotto polikliinisesti tai kotikäynnein.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt