Hiihtäjä pakkaspäivänä Helsingin Mustikkamaalla. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Vanhoihin öljyluoliin Suomen suurin lämpövarasto

Jättimäinen luolalämpövarasto rakennetaan Helsingin Mustikkamaalle, kertoo energiayhtiö Helen.

Helen on päättänyt rakentaa Mustikkamaan vanhoihin öljyluoliin Suomen suurimman lämpövaraston, jossa voidaan varastoida kaukolämpöä. Yhtiön mukaan lämpövarasto mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen.

Mustikkamaan alla sijaitsevissa kolmessa kallioluolassa on aiemmin säilötty raskasta polttoöljyä. Öljyvarastot tyhjennettiin ja poistettiin käytöstä jo vuonna 1999. Luolista kaksi yhdistettyä luolaa muutetaan nyt lämpövarastoksi.

Lämpövaraston tilavuus on 260 000 kuutiometriä. Lämpövarasto täytetään vesijohtovedellä ja liitetään kaukolämpöverkkoon lämmönvaihtimen kautta. Varaston lataus- ja purkuteho on 120 megawattia, mikä mahdollistaa noin neljän vuorokauden purun tai latauksen akun ollessa täysi tai tyhjä.

Varausta purettaessa lämpö voidaan hyödyntää sellaisenaan kaukolämpönä. Lämpövarasto tuo Helenin mukaan joustoa energiajärjestelmään, sillä lataamisen ja purkamisen kautta se tasaa vaihtelevaa lämmön kulutusta.

– Mustikkamaan luolalämpövaraston ansiosta kaikkea lämpöä ei tarvitse käyttää ja tuottaa samanaikaisesti. Sen avulla voidaan esimerkiksi välttää erillisten, öljyllä tai kaasulla toimivien lämpölaitosten käynnistämisiä talvikaudella, kertoo tiedotteessa yksikön päällikkö Juhani Aaltonen Helenistä.

Hän mukaansa lämpövaraston avulla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä erillisessä lämmöntuotannossa ja samalla lisätään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja yhteistuotantosähköä.

Lämpövarasto tulee sijaitsemaan kokonaan maan alla. Maanpäällisiä rakennuksia ei rakenneta, eikä lämmön varastointi vaikuta Mustikkamaan muuhun toimintaan.

Lämpövaraston liitännässä kaukolämpöverkkoon hyödynnetään olemassa olevaa tunnelia, joka kulkee meren ja Sompasaaren alta Hanasaaren voimalaitosalueelta Mustikkamaalle. Koska maanalaiset luolat, prosessitilat ja tunneli ovat jo olemassa, tekninen toteutus on suunniteltu ilman kallion lisälouhintaa.

Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä uuden teknologian investointituki kattaa 2,1 miljoonaa euroa. Lämpövaraston suunnittelu on jo alkanut, hankinnat alkavat keväällä ja rakennustyöt ensi vuoden alussa. Varasto valmistuu tuotantokäyttöön vuonna 2021.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Yhtiö tuottaa kivihiilellä noin puolet energiastaan, joten yhtiön tuotantorakennetta on lähivuosina muutettava merkittävästi. Valmisteilla olevan lakiesityksen mukaan kivihiilen energiakäyttö kiellettäisiin vuoteen 2030 mennessä.

Lämpövarastoinvestointi tukee Helenin mukaan sähkömarkkinoiden toimintaa ja uusiutuvan energian lisäämistä koko sähköjärjestelmään. Se lisää myös yhteistuotantosähköä. Lämpövaraston avulla voidaan lisätä sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavaa käyttöaikaa ja parantaa sen mahdollisuuksia toimia markkinoilla jatkossakin.

Lue myös:

Energiayhtiö varoittaa vaikeista sähkömarkkinoista lähivuosina

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt