Nuori nainen katsomassa asuntoa Helsingissä. LEHTIKUVA/JARMO STENMARK

Vanhempien luona asuvia nuoria yhä vähemmän

Yhä harvempi 20–29-vuotias asuu vanhempiensa luona.

Viime vuoden lopussa vanhempiensa luona asui hieman alle 17 prosenttia 20–29-vuotiaasta asuntoväestöstä.

Koko maan tasolla vanhempiensa luona asuvien nuorten aikuisten osuus on laskenut reilussa kymmenessä vuodessa kahdella prosenttiyksiköllä. Vuonna 2005 nuorista aikuista noin joka viides asui vanhempiensa luona.

Toisin kuin muualla Suomessa, pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuvien 20–29-vuotiaiden osuus on kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa. Vielä vuonna 2005 pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuvien nuorten aikuisten osuus saman ikäisestä asuntoväestöstä oli 13 prosenttia, kun se viime vuoden lopulla oli 15 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuvien osuus on siis lähentynyt koko maan keskiarvoa, vaikka edelleen pääkaupunkiseudun nuoret aikuiset asuvat hieman harvemmin vanhempiensa luona kuin muualla maassa.

Suosituin asumismuoto 20–29-vuotiaiden keskuudessa on vuokralla asuminen, sillä lähes 57 prosenttia ikäluokasta asui vuoden 2016 lopulla vuokra-asunnossa.

Omistusasunnossa asui 24 prosenttia nuorista aikuisista ja vanhempiensa luona 17 prosenttia. Lisäksi asunnoissa, joiden hallintaperustetta ei tiedetä, asui esimerkiksi sukulaisuuden perusteella noin kaksi prosenttia nuorista aikuisista.

Pääkaupunkiseudulla 20–29-vuotiaat asuvat muita useammin vuokralla ja selkeästi harvemmin omistusasunnossa.

Nämä erot heijastuvat myös ensiasunnon ostajan keski-ikään. Viime vuonna ensiasunnon ostajan keski-ikä oli 28,5 vuotta. Alueelliset erot olivat merkittäviä. Pääkaupunkiseudulla keskimääräinen ensiasunnon ostaja oli kolmekymppinen eli kaksi vuotta vanhempi kuin muualla Suomessa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt