Kela pitää yllä terveystietojen Omakanta-palvelua.

Äiti ei saa nähdä 10-vuotiaan lääketietoja

Lapsen terveystiedot eivät näy hänen vanhemmilleen Omakanta-palvelusta.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) puhui valtakunnallisesta Omakanta-palvelusta, kun eduskunnassa käsiteltiin tietosuojavaltuutetun toimintakertomusta. Räsänen totesi, että Omakannassa noudatetaan kymmenen vuoden ikärajaa tietojen näyttämisessä vanhemmille.

– Tästä itse sain yhteydenoton vanhemmalta, jonka lapsi sairastaa masennusta. Hän piti ongelmallisena sitä, että tällaisen kymmenen vuotta täyttäneen lapsen kohdalla vanhemmat eivät itse pääse Omakantaan esimerkiksi lääkitystietoja katsomaan, Päivi Räsänen kertoi.

– Kymmenvuotias ei kyllä vielä ole kypsä itse päättämään terveysasioistaan, eivätkä kaikki tämänikäiset osaa edes varata lääkäriaikaa itselleen, joten ajattelen että mielestäni tässä suhteessa pitäisi kyllä jonkinlainen järkevä linja löytää.

Keskustan Pekka Aittakumpu sanoi lapsen tietojen saannin Omakanta-palvelusta olevan tärkeä asia ja muisti PS:n kansanedustaja Jari Ronkaisen tehneen siitä kirjallisen kysymyksen. Ronkainen kysyi ikärajan nostamisesta esimerkiksi 15 vuoteen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi, että ”huoltajien puolesta asioinnin laajentaminen Omakanta-palvelussa edellyttää sitä, että potilasasiakirjoihin saadaan kirjattua erilliseen tietokenttään tieto lapsen mahdollisesta kiellosta luovuttaa tietoja huoltajalleen”.

– Lapsen kypsyyden arviointiin ja kieltotiedon kirjaamiseen liittyvien toimintamallien ja tietojärjestelmämuutosten määrittely on vienyt valitettavan kauan aikaa. Tämä johtuu siitä, että toimijoilla on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, minkälainen toimintamallin tulisi olla, jotta se huomioi riittävästi lapsen edun sekä lasten oikeuden luottamukselliseen asiointiin ja tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen huoltajien tiedonsaantioikeuden rinnalla, Krista Kiuru totesi.

– Toimintamallin muutoksen vuoksi sekä Kanta-palveluihin että niihin liitettyihin kaikkiin terveydenhuollossa käytettäviin potilastietojärjestelmiin tulee tehdä muutoksia. Muutokset toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä, ministeri Kiuru jatkoi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt