Valtiovarainvaliokunta puoltaa verosopimusta Espanjan kanssa

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta tukee mietinnössään uutta verosopimusta Espanjan kanssa.

Uuden sopimuksen keskeisin muutos koskee yksityisten eläkkeiden verotusoikeuden jakoa lähde- ja asuinvaltion kesken.

Toisin kuin nykyisin, eläkkeitä voitaisiin verottaa jatkossa myös lähdevaltiossa. Suomi voisi verottaa siten vastedes myös niitä yksityisiä eläkkeitä, joita se maksaa täältä Espanjaan muuttaneille eläkeläisille.

Muutokseen liittyy siirtymäaika, joka takaa nykymuotoisen verotuksen vielä kolmannen kalenterivuoden loppuun sopimuksen voimaantulosta. Edellytyksenä on kuitenkin se, että tulo on veronalaista eläkkeensaajan asuinvaltiossa. Jos tämä veronalaisuusehto ei täyty, uuden sopimuksen mukainen verotusoikeus syntyy välittömästi.

Tavoite on, että sopimusta voitaisiin soveltaa vuoden 2017 alusta yksityisten eläkkeiden verotusta koskevin siirtymäsäännöksin.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta pitää mietinnössään uutta sopimusta onnistuneena lopputuloksena ja vastauksena pitkäaikaiseen muutostarpeeseen.

Valiokunnan tiedotteen mukaan muutoksen soisi edistävän myös Portugalin kanssa parhaillaan käytäviä verosopimusneuvotteluja.

Esityksessä ei ole arvioitu kovinkaan tarkasti, mikä vaikutus sopimusmuutoksella on verotuottoihin.

Mietinnön mukaan huomattava on myös, että pienien eläkkeiden verotus on useissa tapauksissa Espanjassa ankarampaa kuin Suomessa, joten eläketuloista syntyvä mahdollinen verotuotto kohdistuu lähinnä suuriin eläkkeisiin.

Kommentit