Valtiovarainministeriö julkisti talousennusteensa. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Valtionvelka ensi vuonna 135 miljardiin euroon

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen aiotaan vakauttaa vuosikymmenen loppuun mennessä.

Hallitus on budjettiriihen yhteydessä linjannut toimista, joilla julkisen talouden kestävyyttä vahvistetaan. Hallitus kertoo valmistelevansa tavoitteeseen pääsemiseksi toimenpiteitä, jotka vahvistavat työllisyyttä, talouskasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä hillitsevät julkisten menojen kasvua.

– Jos valmisteltavat rakenteelliset uudistukset ja kasvua vauhdittavat uudistukset eivät riitä vahvistamaan julkista taloutta tavoitellusti, hallitus on sitoutunut toteuttamaan uusia toimenpiteitä tai turvautumaan myös julkisiin tuloihin ja menoihin nopeasti vaikuttaviin toimiin, valtiovarainministeriön tiedotteessa todetaan.

Hallitus toteaa, että ensi vuoden talousarviota valmistellaan poikkeuksellisen laajan epävarmuuden keskellä. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on supistanut alkuvuonna Suomen taloutta, joskin vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista. Talouden ennustetaan toipuvan asteittain vuoden loppupuolelta alkaen ja vuonna 2021 BKT:n ennakoidaan jälleen kasvavan.

Hallituksen mukaan julkinen talous heikkenee ennen kaikkea koronaviruspandemian ja siitä seuranneen voimakkaan laskusuhdanteen, elvytystoimien ja verokertymän laskun takia tänä vuonna voimakkaasti.

– Tästä johtuen julkisen talouden alijäämä syvenee ja julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen kääntyy jyrkkään kasvuun. Alijäämä pienenee vuonna 2021, mutta julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan, hallitus toteaa.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen loppusumma on 64,2 miljardia euroa. Se on 6,5 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa, mutta 2,9 miljardia euroa vähemmän kuin vuodelle 2020 on budjetoitu mukaan lukien lisätalousarviot. Vuoden 2020 lisätalousarvioissa on kohdennettu merkittäviä lisämäärärahoja koronavirustilanteen hoitamiseen ja talouden elvyttämiseen.

Valtiontalouden tuloiksi hallitus arvioi ensi vuonna 53,4 miljardia euroa, josta 45,2 miljardia euroa on verotuloja. Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin kahdeksan prosenttia eli noin 3,2 miljardia euroa vuodelle 2020 budjetoituun verrattuna. Talousarvioesitys vuodelle 2021 on 10,8 miljardia euroa alijäämäinen.

Vuoden 2020 alijäämä on lisätalousarviot mukaan lukien 17,6 miljardia euroa.

Valtionvelka nousee näin ensi vuonna arviolta 135 miljardiin euroon.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt