Työntekijöitä edustavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Valtion virka- ja työehtosopimuksista neuvottelut käyntiin

Valtion työmarkkinalaitos ja palkansaajien pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut uudesta virka- ja työehtosopimuksesta.

Palkansaajia neuvotteluissa edustavat Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ovat valmistelleet neuvotteluihin yhteisiä tavoitteita, jotka liittyvät palkankorotuksiin, sopimusteksteihin ja laatutavoitteisiin. Teemoja ovat esimerkiksi työhyvinvointiin, työaikaan, matkustamiseen ja henkilöstön edustajien asemaan kuuluvat asiat.

Ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin yleisellä tasolla sekä palkansaajajärjestöjen että työnantajan tavoitteista. Lisäksi tapaamisessa pyrittiin hahmottamaan neuvottelujen aikatauluja ja neuvotteluissa käytettäviä menettelyjä.

Osapuolten on tarkoitus toimittaa yksityiskohtaiset tavoitteet toisilleen seuraavassa tapaamisessa. Neuvottelut jatkuvat 30. marraskuuta.

Valtion voimassa oleva sopimus päättyy tammikuun lopussa 2018.

Valtion virastoissa ja laitoksissa työskentelee yhteensä noin 70 000 virkamiestä ja työntekijää.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt