Suomen Akatemian t&k-määrärahat laskevat 46,5 miljoonaa euroa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Valtion t&k-rahoitus kasvaa vain hiukan

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitusta lisätään reaalisesti vain 0,7 prosenttia.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion tämän vuoden talousarvion määrärahat kasvavat Tilastokeskuksen mukaan 68,6 miljoonaa euroa 2,06 miljardiin euroon.

Tilastokeskuksen laskema reaalinen kasvu valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa on vain 0,7 prosenttia viime vuodesta.

Suurin osa valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta kohdistuu yliopistoille. Talousarviossa yliopistojen tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa talousarviossa noin 60 miljoonaa 690,4 miljoonaan euroon. Kasvua selittävät Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen määrärahojen kasvu sekä tutkimusosuuden nousu.

Myös Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa talousarviossa noin 26 miljoonalla eurolla 477,5 miljoonaan euroon. Suomen Akatemian t&k-määrärahat sen sijaan laskevat 46,5 miljoonaa euroa 423,6 miljoonaan euroon.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka t&k-rahoitus on talousarviossa 1,24 miljardia euroa. Kasvua vuoden takaisen talousarvion määrärahoista on noin 31 miljoonaa euroa.

Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on arviolta 0,83 prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt