LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Valtiolla korkeimmat työvoiman kustannukset

Valtion henkilöstö painottuu asiantuntija-ammatteihin, joissa on keskimäärin korkea palkkataso.

Työvoimakustannukset olivat Tilastokeskuksen mukaan toissa vuonna keskimäärin 34,2 euroa tehtyä työtuntia. Yksityisellä sektorilla tuntikustannus oli 34,7 euroa, kuntasektorilla 31,4 euroa ja valtiosektorilla 40,8 euroa.

Palkkakustannukset muodostivat keskimäärin 76,0 prosenttia, sosiaaliturvan kustannukset 21,5 prosenttia ja muut kustannukset 2,5 prosenttia kokonaistyövoimakustannuksista.

Valtiolla korkeaa kustannustasoa selittää Tilastokeskuksen mukaan henkilöstön painottuminen asiantuntija-ammatteihin, joissa on keskimäärin korkea palkkataso. Valtiolla on lisäksi yksityistä sektoria pidemmät loma-ajat, jotka vähentävät tehtyjen tuntien määrää suhteessa yksityiseen sektoriin.

Kunnilla työvoimakustannus on sektoreista pienin sekä tehtyä työtuntia että henkilötyövuotta kohti mitattuna. Vaikka tehtyjen työtuntien määrä on kunnilla lomista johtuen yksityistä sektoria pienempi ja sosiaalikustannukset ovat muita sektoreita korkeammat, niin kuntasektorin palkkakustannukset ovat Tilastokeskuksen mukaan selvästi pienemmät muihin sektoreihin verrattuna.

Yksityisellä sektorilla tehdyn työtunnin kustannus oli suurin teollisuuden toimialoilla ja pienin kuluttaja- ja liiketalouden palveluissa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt