Elinkeinoelämän keskusliitto osoitteessa Eteläranta 10 Helsingissä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Valtaosa yrityksistä ei luota hallituksen kykyyn työllistää

Yritykset kritisoivat hallituksen poukkoilevaa päätöksentekoa ja epäselvää viestintää.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yrityskyselyllä selvitettiin työnantajien arvioita myös Suomen hallituksesta. Hallitus saa koronapolitiikan arvosanaksi 2,3 asteikolla 1 erittäin heikko – 5 erittäin hyvä.

Yritykset kritisoivat poukkoilevaa päätöksentekoa ja epäselvää viestintää.

– Yritykset ilmoittivat odottavansa hallitukselta uudistuksia työvoiman saatavuuteen ja kannustavaan verotukseen. Näillä keinoin myös yritysten luottamus hallitukseen vahvistuisi, uskoo EK:n pk-johtaja Petri Vuorio.

Vain reilu kymmenen prosenttia yrityksistä luottaa EU-elpymisrahoituksen tehoon yritysten uudistumisessa ja viennissä, kertoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Tämä palaute on tärkeää huomioida hallituksen Kestävän kasvun ohjelmassa, jotta EU-elpymisrahan kansallisesta suunnitelmasta tulee mahdollisimman yrityslähtöinen. Suomalaisyritykset on saatava kattavasti mukaan myös muualla Euroopassa toteutettaviin hankkeisiin, joissa EU-maat investoivat elpymisrahaa digi- ja ilmastoratkaisuihin, Häkämies toteaa.

Päättäjät saavat kyselyssä koronakriisin hoitamisesta seuraavat arvosanat asteikolla 1-5 (1=erittäin heikko, 5=erittäin hyvä): Sanna Marinin (sd.) hallitus 2,30, aluehallintovirastot 2,60 ja kuntapäättäjät 2,64.

Yrityksistä 76 prosenttia arvioi, että niiden luottamus hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä on melko tai erittäin heikko. Kahdeksan prosenttia kuvailee luottamustaan melko tai erittäin vahvaksi. Edellisessä luottamusmittauksessa syyskuussa 2020 luvut olivat 72 ja kahdeksan prosenttia.

Yrityksistä 73 prosenttia kuvaili luottamustaan hallituksen kykyyn edistää yrittäjyyttä melko tai erittäin heikoksi. Yhdeksällä prosentilla luottamus oli melko tai erittäin vahva. Luottamus tältä osin on samalla tasolla kuin syyskuussa.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 316 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 25.-29.3. Aineiston analysoimisessa käytetään painokertoimia, joilla varmistetaan tulosten yleistettävyys suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.

LUE MYÖS:
Palveluala aallonpohjassa, konkurssiuhka syvenee

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt