X
SULJE MAINOS
Etätyöläinen kotonaan. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Valtakunnallinen etätyösuositus uudelleen käyttöön

Linjaus koskee koronaepidemian leviämisalueita.

Hallituksen suosituksena on, että julkisen sektorin työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat.

Vastaavaa laajaa etätyötä suositellaan myös yksityisille työnantajille ”tiedostaen, että läsnä- ja etätyön terveysturvallisen yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikkatasolla”.

– Samalla tulisi edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla, hallitus toteaa tiedotteessaan.

Valtioneuvoston mukaan tarkemman suosituksen valmistelevat valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä periaatepäätös istunnossaan torstaina.

Hallitus käsitteli myös tartuntatautilain uutta pykälää, jolla voidaan edellyttää sote-työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville tartuntavaaraa.

Siirtymäajaksi esitetään kuukautta, jotta työnantajat pystyisivät järjestämään palvelut asianmukaisiksi ja jotta rokottamaton henkilökunta saisi mahdollisuuden rokotteiden ottamiseen.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikolla.

Tiedotteen mukaan hallitus tukee koronapassin käytön laajentamista ja vapaaehtoisen käyttöönoton mahdollistamista.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan toiminnanharjoittaja saisi edellyttää 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan tai tilaisuuteen osallistuvalta koronapassin eli EU:n digitaalisen koronatodistusten esittämistä.

Todistusta ei saisi edellyttää lakisääteisissä palveluissa (kuten kirjasto), välttämättömien palveluiden (kuten sote) tai tarveaineiden (ruoka, lääkkeet) hankkimisen yhteydessä.

Passin esittämisvelvoite ei myöskään saisi estää oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt