X
SULJE MAINOS
Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Valiokunta puoltaa Juha Mäenpään asettamista syytteeseen

Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen, ellei eduskunta anna siihen suostumusta.

Perustuslakivaliokunta esittää, että eduskunta antaa suostumuksensa edustaja Juha Mäenpään (ps.) syytteeseen asettamiseen hänen valtiopäivillä 12.6.2019 lausumansa vuoksi.

Mäenpään epäillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, kun hän rinnasti eduskunnan täysistunnossa käyttämässään puheenvuorossa turvapaikanhakijat vieraslajeihin.

Perustuslakivaliokunta toteaa, että epäiltyä rikosta, kiihottamista kansanryhmää vastaan, voidaan pitää vakavana tekona. Valiokunnan mielestä perustuslaissa turvattua kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta ei ole tarkoitettu valtiopäivätoiminnan käyttämiseen ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksiin.

Kansanedustajaa ei saa perustuslain 30 §:n mukaan asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.

Valiokunnan mietintö etenee seuraavaksi täysistuntokäsittelyyn.

Ratkaisu syntyi äänin 12-5. Perustuslakivaliokunnan mietintöön sisältyy vastalause, jossa ehdotetaan, ettei valiokunta puoltaisi suostumuksen antamista. Vastalauseen allekirjoittivat kansanedustajat Wille Rydman (kok.), Heikki Vestman (kok.), Olli Immonen (ps.), Sakari Puisto (ps.) ja Jukka Mäkynen (ps.).

Jatkossa syyteharkinta suoritettava ensin loppuun

Perustuslakivaliokunta korostaa, ettei syyttämisluvan myöntämisessä ole kysymys kansanedustajan syyllisyyden vahvistavasta lausumasta. Eduskunta ei tutki syyllisyyskysymystä.

Yleisemmin perustuslakivaliokunta katsoo, että vastaisuudessa ennen kuin mahdollinen syyttämislupaa koskeva asia tuodaan eduskunnan täysistunnon ratkaistavaksi, valtakunnansyyttäjän on suoritettava syyteharkinta loppuun.

Valiokunta ottaa mietinnössä kantaa perustuslain 30 §:n sanamuodon tulkintaan. Eduskunnan lupa tarvitaan valiokunnan mukaan vain syytteen nostamiseen, ei esimerkiksi syyttämättäjättämispäätöksen tekemiseen.

Lue myös:

Wille Rydman: Juha Mäenpään puheenvuoro ei ollut erittäin raskauttava

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt