Malmin lentoasemarakennus. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Valiokunta esittää Malmin kenttää koskevan aloitteen hylkäämistä

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on yksimielinen Helsingin Malmin lentokenttää koskevasta kansalaisaloitteesta.

Valiokunta korostaa mietinnössään perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten aloitteen ongelmallisuutta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä asianmukaisena, että lainsäätäjä puuttuu kunnallisen itsemääräämisoikeuden piirissä tehtyyn lainmukaiseen yksittäispäätökseen samalla toimien vastoin jo tehtyjä sopimuksia valtion ja Helsingin kaupungin välillä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta kuitenkin toteaa, että Malmin lentokenttä on merkittävä yleisilmailun ja yksityisen ilmailukoulutuksen keskus, jonka toiminnot tukevat myös kansallista lentoturvallisuutta.

– Lentokenttä on tämän lisäksi merkittävä huoltotoiminnan keskittymä ja Malmin kentän merkitys liikelennoille, harrasteilmailulle ja huoltovarmuudelle on huomattava, mietinnössä todetaan.

Liikenne- ja viestintävaliokunta painottaa, että korvaaville ilmailutoiminnoille on tarve esimerkiksi liikelentoja, ilmailukoulutusta ja huoltovarmuutta silmällä pitäen.

– Lisäksi on hyvä ottaa huomioon myös kehittyvä älykäs liikenne, ilmailun tuleva kehitys, uusien liikenteen palvelujen kehittyminen ja niiden mahdollisesti mukanaan tuomat uudet tarpeet.

Valiokunta korostaa mietinnössään, että tarve vastaaville ilmailutoiminnoille hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä on selkeästi olemassa. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että mikäli näitä toimintoja joudutaan kokonaan lakkauttamaan, niiden uudelleenkäynnistäminen voi olla olennaisesti vaikeampaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa mietinnössään eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt