X
SULJE MAINOS
Liikenteen nykyinen verojärjestelmä perustuu ajoneuvojen kiinteisiin veroihin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Valiokunta ei puolla dieselautojen käyttövoimaveron poistoa

Valiokunnan mukaan veron poistaminen olisi ilmastotavoitteiden kannalta haitallinen toimenpide.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta ei puolla kansalaisaloitetta dieselautojen käyttövoimaveron poistosta, vaan esittää mietinnössään aloitteen hylkäämistä.

Kansalaisaloitteen kohtalosta päättää mietinnön perusteella eduskunnan täysistunto.

Merkittävä syy käyttövoimaverolle on nykyisin se, että veron avulla varmistetaan polttoaineiden energiaveromallin objektiivisuus ja hyväksyttävyys EU-lainsäädännön näkökulmasta. Tällöin mahdollistetaan myös se, että Suomessa voi olla käytössä sekä biopolttoaineiden jakeluvelvoite että biopolttoaineet huomioiva veromalli. Fiskaalisten tavoitteiden lisäksi verotusta toteutetaan ympäristöhaittojen vähentämiseksi.​​​

Dieselöljyn lievemmällä verotuksella on toivottu olevan muun muassa vientiteollisuuden sekä linja-autoliikenteen kustannuksia alentavia vaikutuksia. Valiokunta kuitenkin korostaa, että polttoaineveron tasot tai käyttövoimavero eivät ole yhteydessä polttoaineiden kuluttajahintoihin eikä verotuksella ole tavoitteena tasata polttoaineiden kuluttajahintojen eroja, vaan nimenomaan eroja eri käyttövoimien verotuksessa.

Koska dieselhenkilöautojen suosimiselle ei ole ympäristö- eikä muitakaan perusteita, dieselkäyttöisistä henkilöautoista kannetaan ajoneuvoveron käyttövoimaveroa, millä yhdenmukaistetaan henkilöautoilun verotus. Valiokunta toteaa, että käyttövoimaveron poistaminen olisi ilmastotavoitteiden kannalta haitallinen toimenpide ilman, että samalla poistetaan myös dieselin verotuki, joka kohdistuu pääosin kuorma- ja linja-autoliikenteelle ja tukee alan kilpailukykyisyyttä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt