Verensokerin mittausta helsinkiläisessä neuvolassa. LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ

Outi Alanko-Kahiluoto: Valinnanvapaus neuvoloille on harkitsematonta

Neuvolajärjestelmän pitää jatkossakin olla suomalaisen terveydenhoidon kruununjalokivi.

Hallituksen sote-uudistus on valtava paketti. Se pitää sisällään ongelmallisia osa-alueita, joista ei ole vielä käyty riittävää julkista keskustelua.

Moniko tietää esimerkiksi, että hallitus esittää neuvolapalveluiden ottamista mukaan palveluihin, joita on mahdollista hankkia asiakasseteleillä?

Hallitus esittää, että jatkossa neuvolapalvelut järjestetään maakuntien liikelaitoksissa. Maakunta voi kuitenkin päättää ottaa käyttöön neuvolapalveluissa asiakassetelin, jolla asiakas voi hankkia neuvolapalveluita yksityiseltä toimijalta.

Tulevaisuudessa äitiys-ja lastenneuvolaneuvolapalveluita voisivat tarjota myös yksityiset yritykset, jos maakunnat niin päättävät. Tähän sisältyy monia riskejä.

Suomen neuvolajärjestelmä on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen. Neuvola tavoittaa lapsiperheet erittäin kattavasti: alle kouluikäisten lasten perheistä 99,5 % käy neuvolassa. Matalan kynnyksen tapaamisessa ongelmia on mahdollista havaita ja hoitaa aikaisessa vaiheessa ennen niiden syvenemistä ja tilanteiden kriisiytymistä.

Mutta uskaltaako yksityinen ottaa puheeksi perheen kanssa vaikeita, arkaluontoisia tai hankalia asioita, jos on vaarana, että asiakas kavahtaa asian käsittelemistä ja vaihtaa toiselle palveluntarjoajalle?

Todennäköisesti asiakasseteli myös pahentaisi lapsiperheiden eriarvoisuutta: asiakasseteli olisi rajattu vain tiettyyn palveluun tai palveluiden kokonaisuuteen, minkä lisäksi asiakas voisi todennäköisesti ostaa yksityisen tarjoamia lisäpalveluita. Asiakassetelillä ostettu palvelu toimisi verorahoilla rahoitettuna sisäänheittopalveluna. Yksityisellä toimijalla olisi intressi ottaa hoitaakseen nykyiset perheiden palvelut mahdollisimman laajalti, mutta maksullisina. Perheet eriarvoistuisivat maksukyvyn mukaan.

Asiakassetelin laajentaminen neuvolatoimintaan johtaisi vastakkaiseen kehitykseen kuin Helsingin kehittämä perhekeskusmalli, jossa ajatuksena on tarjota kaikki perhepalvelut samasta osoitteesta. Perhekeskuksen maksuttomiin julkisiin palveluihin kuuluvat moniammatilliset kokonaisvaltaiset ennaltaehkäisevät palvelut laidasta laitaan.

Asiakasseteli ei voisi mitenkään kattaa yhtä laajoja palveluita kuin julkinen perhekeskus, sillä valinnanvapausesityksessä vaativa sosiaalihuolto kuten lastensuojelu kuuluisi maakunnan liikelaitoksen vastuulle: yksityiset soteasemat eivät voi vastata viranomaisvastuuta edellyttävistä sosiaalihuollon päätöksistä. Laaja sotepalveluiden markkinoistaminen on lain ongelma yleisemminkin ja estää terveys- ja sosiaalipalveluiden saumattoman yhteistyön.

Neuvolajärjestelmä on suomalaisen terveydenhoidon kruununjalokivi. Niin pitää olla jatkossakin. Ratkaisu on yksinkertainen: perhe- ja perhepalveluministeri Saarikon pitää antaa lupa poistaa äitiys- ja lastenneuvolatoiminta eduskuntakäsittelyssä asiakassetelien piiristä.

Neuvoloiden asiakasseteli on vain yksi esimerkki valinnanvapauslakiesityksen ongelmallisuudesta. Hallitus puskee sote-lakeja eteenpäin sellaisella vauhdilla, että se vaarantaa avoimen julkisen ja demokraattisen keskustelun. Vaarana on, että lasten ja sairaiden etu uhrataan markkinasoten alttarille, mutta se huomataan vasta jälkikäteen.

Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluoto on vihreiden kansanedustaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt