Elo antoi päätöksiä työkyvyttömyyseläkeestä viime vuonna yli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Työkyvyttömyyden kasvu huolettaa vakuutusjohtajaa

Tarvitaan tehokkaampia ja nopeampia hoitoketjuja kun työkyky horjuu, arvioi Elon toimitusjohtaja.

Koko työeläkealalla on näkynyt työkyvyttömyyseläkehakemusten kasvua. Myös eläkevakuutusyhtiö Elo antoi  viime vuonna hakemuksesta 12 105 työkyvyttömyyseläkepäätöstä, mikä oli yli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Mielenterveyden sairaudet olivat ensimmäistä kertaa Elon olemassaolon aikana yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Kasvu on ollut samaa tasoa työeläkealalla laajemmin.

Eläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtajan Satu Huberin mielestä työkyvyttömyyseläkehakemusten kasvu on huolestuttavaa.

– Yhtä varmaa selitystä kasvulle ei ole löytynyt. Tarvitaan kuitenkin tehokkaampia ja nopeampia hoitoketjuja kun työkyky horjuu, jotta ihmiset saadaan pysymään työelämässä työkyvyttömyyseläkkeen sijaan. Meidän on huolehdittava työikäisten työllistymisestä ja työkyvystä. Suomessa tarvitaan kaikkien työpanosta, hän muistuttaa.

Vahva sijoitusvuosi takana

Huberin mukaan sijoitusvuosi oli tuottojen osalta yhtiölle vuosikymmenen paras.

– Vakavaraisuutemme vahvistui ja se luo pohjaa työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydelle sekä talouden tuleviin haasteisiin, Huber toteaa tulostiedotteessa.

Elon sijoitusjohtajan Hanna Hiidenpalon mukaan hyvien osaketuottojen ohella myös korkosijoitusten tuotto on ylittänyt kaikki odotukset poikkeuksellisessa ympäristössä.

– Kiinteistöt ylsivät myös erinomaiseen tuottoon. Sijoitusvuoden merkittävä teema oli keskuspankkien elvytystoimien voimakas paluu ja talouskasvun jatkuminen, Hiidenpalo kertoo.

Sijoitusmarkkinoilla tämä vuosi on Elon mukaan alkanut hyvin, ja positiivisempi talousnäkymä on tarttunut myös sijoitusmarkkinoihin. Koronaviruksen leviämisen vaikutukset tosin jäävät tässä vaiheessa vielä nähtäväksi.

Elon sijoitusten arvo oli viime vuoden lopussa 25,3 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 13 prosenttia, kun tuotto jäi edellisvuonna miinukselle 1,4 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 1,6-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Vakavaraisuusaste oli 124,4 prosenttia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt