Kuva: Shutterstock

Vajaa neljännes siirtäisi sote-palvelut maakuntien vastuulle

Yli puolet suomalaisista katsoo, että palvelut pitäisi säilyttää nykyisellään eli kuntien tai kuntayhtymien vastuulla.

Hallituksen ajama rakennemuutos, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat siirtymässä jatkossa maakuntien vastuulle, ei saa isoa kannatusta suomalaisilta.

Kyselyssä vajaa neljännes eli 23 prosenttia suomalaisista katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pitäisi jatkossa järjestää maakuntien toimesta. Yli puolet eli 55 prosenttia on taas sitä mieltä, että palvelut pitäisi säilyttää nykyisellään eli kuntien tai kuntayhtymien vastuulla. Reilu viidennes eli 22 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

Tiedot selviävät Verkkouutisten ja Nykypäivän Kantar TNS:llä teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi noin tuhat suomalaista.

Tutkimuksessa esitettiin kysymys: Pitäisikö sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää jatkossa maakuntien toimesta vai pitää palvelut nykyiselllään eli kuntien tai kuntayhtymien vastuulla?

Puolueiden kannattajista hanakimmin palvelujen siirtämistä maakuntien vastuulle kannattavat vihreiden äänestäjät, joista 46 prosenttia kannattaa ja 33 prosenttia vastustaa asiaa. Keskustan kannattajissa mielipiteet jakaantuvat: 43 prosenttia kannattaa sote-palvelujen siirtämistä maakunnille ja 41 prosenttia vastustaa.

Eniten sote-palvelujen siirtämistä maakuntien järjestämisvastuulle vastustetaan perussuomalaisten (69 prosenttia) ja kokoomuksen (63 prosenttia) äänestäjäkunnissa. Pääministeripuolue SDP:nkin kannattajista yli puolet eli 55 prosenttia vastustaa sote-palvelujen siirtoa maakunnille, kun tätä kannattaa vajaa kolmannes eli 30 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannattajista löytyy suhteessa eniten niitä, jotka eivät osanneet sanoa kantaansa asiaan (34 prosenttia).

Kyselystä ilmenee myös, että sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtoa maakunnille kannattavat enemmän Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvat verrattuna muuhun Suomeen. Itä- ja pohjoissuomalaisistakin isompi osa eli 47 prosenttia pitäisi järjestämisvastuun kuitenkin ennallaan, kun maakunnille tämän siirtäisi 31 prosenttia.

Helsingissä ja Uudellamaalla maakuntavetoista sote-järjestelmää tukee vajaa viidennes eli 19 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kantar TNS:n kyselytutkimus toteutettiin 29.1.- 2.2.2021 välisenä aikana ja siihen vastasi  1063 henkilöä. Vastaajat edustavat Suomen 18 – 79 –vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaa. Haastattelut kerättiin Gallup Kanavalla. Kysessä on Kantar TNS:n viikkovastaajapaneeli, jossa tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä.

Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt