Äidinkielen opiskelua peruskoulussa. LEHTIKUVA/ANNI REENPÄÄ

Vajaa 1400 alle 18-vuotiasta jää koulutusten ulkopuolelle

Viime vuonna peruskoulun 9. luokan päättäneistä vain yksi prosentti jätti hakematta jatko-opintoihin.

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan alle 18-vuotiaista peruskoulun päättäneistä 2,4 prosenttia eli vajaa 1400 oppilasta ei jatkanut koulutuksissa vuonna 2019.

Viime vuonna peruskoulun 9. luokan päättäneitä oli 59 000, joista alle 18-vuotiaita oli 57 500. Lähes kaikki peruskoulun 9. luokan päättäneet hakivat välittömästi jatko-opintoihin, yksi prosentti jätti hakematta.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa peruskoulun päättäneistä jatkoi 93 prosenttia, alle 18-vuotiaista 94 prosenttia.

Lukiokoulutuksessa jatkoi 54 prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa 40 prosenttia, perusopetuksen lisäopetuksessa (10-luokalla) yksi prosentti ja valmentavissa tai valmistavissa koulutuksissa kaksi prosenttia.

Kevään uusista ylioppilaista 70 prosenttia ei jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa ylioppilaaksitulovuonna. Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus uusista ylioppilaista on kasvanut 12 vuoden ajan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt