Rahoituksen puute esti investointeja joka neljänneltä, ja kaksi viidestä koki, ettei niihin edes ole tarvetta. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Vain joka neljäs pienyrittäjä tavoittelee kasvua

Joka kolmas suunnittelee yrityksensä toimintaa alle vuoden tähtäimellä.

Joka toisen pienyrittäjän tavoitteena on tuoreen kyselyn perusteella ainoastaan selvitä päivittäin ja pitää yritys toiminnassa.

Danske Bankin kyselyssä yli kolmannes vastaajista kertoi suunnittelevansa yrityksensä toimintaa alle vuoden tähtäimellä, käy ilmi Danske Bankin kyselytutkimuksesta. Hieman suuremmissakin yrityksissä näin toimii neljännes yrittäjistä.

Pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden puuttumisen syyksi yrittäjät kertoivat erityisesti tulevaisuuden vaikean ennustettavuuden, jonka mainitsi 34 prosenttia vastaajista. Vuodentakaisessa kyselyssä osuus oli 43 prosenttia.

Yrittäjistä vain neljännes ilmoitti tavoitteekseen yrityksen kasvattamisen. Kasvua sekä yrityksen listaamista pohti vain kaksi prosenttia vastaajista. Nämä luvut ovat pankin mukaan pysyneet samana viime vuoden kyselyyn verrattuna.

Kaksi viidestä yrittäjästä koki, ettei yrityksellä ole tarvetta investointeihin. Rahoituksen puute esti investointeja joka neljänneltä. Koronakriisistä huolimatta nämä luvut eivät juuri ole muuttuneet vuoden takaiseen verrattuna.

Joka seitsemäs yrittäjä kertoi, ettei investoi, koska ei halua ottaa riskiä. Riskiä kaihtavien osuus on pudonnut viime vuodesta.

Lähes kolme viidestä vastaajasta ei ollut huolissaan oman yrityksen menettämisestä. Viime vuonna huolissaan oli reilu puolet. Asiakkaiden määrän putoamisesta oli huolissaan kaksi kolmesta yrittäjästä.

– Oman taloudellisen tilanteen lisäksi yleisen taloustilanteen kehittyminen mietityttää yrittäjiä, ja sen merkitys on selvästi kasvanut viime vuoteen nähden, kertoo tiedotteessa Danske Bankin pienyrityksistä vastaava johtaja Tuomas Aho.

Ympäristöasioiden huomioimisen yrityksen suunnittelussa koki hyvin tärkeäksi lähes kaksi viidestä vastaajasta.

– Koronakriisi on osaltaan nostanut vastuullisuuden yhä enemmän valokeilaan. Tutkimuksestamme käy ilmi, että yli kolmasosa yrittäjistä kokee vastuullisuuden ja ympäristön huomioimisen myös tärkeäksi yrityksen erottumistekijäksi, Aho toteaa.

YouGov tekemään internet-kyselyyn vastasi elokuussa 278 yksityisyrittäjää.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt