Suomessa yritysten hallitusten jäsenistä lähes kolmannes on naisia. Lehtikuva

Vain harva yritys yltää kasvuun

5000 startupista 300 onnistuu kohtuullisessa kasvussa kolmessa vuodessa.

Yllättävän harva Suomeen syntyvistä yrityksistä yltää alkuvaiheensa jälkeen todellisiksi kasvuyrityksiksi.

Tampereen yliopiston liiketaloustieteen professori Hannu Kuusela ja vuorineuvos Kari Neilimo toteavat, että yrityskannan 356 000 yhtiöstä todellisia kasvuyrityksiä on vain 700–1400.

Näihin luetaan yli kymmenen hengen yritykset, joiden kolmen peräjälkeisen vuoden henkilöstön vuosikasvu on ollut keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa.

– Suomeen perustetaan vuosittain lähes 30 000 uutta yritystä. Aloittaneista noin 5 000 on startup-yrityksiä. Näistä kohtuulliseen kasvuun yltää kolmessa vuodessa ainoastaan noin 300 eli 6–7 prosenttia, Kuusela ja Neilimo kirjoittavat Kauppalehden mielipidekirjoituksessaan.

He toteavat kasvuyritysten tuovan Suomeen uusia työpaikkoja ja innovaatioita. Perinteisesti kasvun hidasteena ovat olleet liian niukat markkinointi- ja myynti-investoinnit sekä niihin liittyvä osaaminen verrattuna tuotekehitysinvestointeihin. Liiketoiminnan skaalaaminen markkinoille voi tällöin jäädä liian vähälle huomiolle.

– Erityisesti julkinen rahoitustuki kasvuyrityksille suuntautuu yhä erityisesti tuotekehitys- ja teknologiainvestointien tukemiseen, Kuusela ja Neilimo toteavat.

Startup-yrityksistä voi myös löytyä huomattavia kasvua rajoittavia kompetenssivajeita, joita yrittäjä ei aina edes tunnista.

– Pääomasijoittajilla ja muilla rahoittajilla on erityisen tärkeä rooli kasvuyrityksen kannattavuuden, kasvun ja rahoituksen hallinnassa. Moni kasvuyritys kompastuu juuri näiden asioiden heikkoon osaamiseen. Tarvitaan lisää nykyistä vahvempia pääomasijoittajia ja muita rahoittajia viemään kasvuyrityksiä kansainvälisille markkinoille, Hannu Kuusela ja Kari Neilimo sanovat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt