Mies työvoimatoimistossa Helsingissä vuoden alussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuus hiukan pienentynyt

Osa- ja määräaikaisten paikkojen osuudet kaikista avoimista työpaikoista kasvoivat keväällä vuodentakaisesta.

Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden toisella neljänneksellä paljon esimerkiksi rakennusalalla ja teollisuudessa.

Niiden suhteellinen osuus kaikista avoimista työpaikoista ei kuitenkaan kasvanut vuodentakaisesta, vaan päinvastoin jopa hiukan laski.

Kaikista avoimista työpaikoista oli huhti-kesäkuussa työnantajien omien arvioiden mukaan vaikeasti täytettäviä 52 prosenttia. Vuosi sitten samaan aikaan osuus oli 54 prosenttia.

Vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrä kasvoi vuodentakaisesta 20 000:sta 26 000:een, mutta samaan aikaan myös kaikkien avointen työpaikkojen määrä kasvoi 36 800:sta 49 500:een.

Tilastokeskuksen mukaan avointen paikkojen määrä kasvoi vuodentakaisesta eniten 10–49 hengen toimipaikoissa ja Helsinki-Uudenmaan suuralueella. Kasvu oli suurinta teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja muussa teollisessa toiminnassa.

Yhä suurempi osa avoimista paikoista on kuitenkin osa-aikaisia tai määräaikaisia.

Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 19 prosenttia ja määräaikaisten 39 prosenttia. Molemmat osuudet kasvoivat kuusi prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt