Perustulokokeilun ensimmäinen vaihe alkoi Suomessa vuoden alussa. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Vähentäisikö perustulo työttömyyttä? ”Yhä vastikkeellista”

Kaksivuotisella kokeilulla selvitetään, edistääkö perustulo työllistymistä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä perustulon pitää olla vastikkeellista. SDP:n ryhmän mielestä puhtaissa perustulomalleissa on ratkaisemattomia ongelmia. Kristillisdemokraattien ryhmä ei ole tyytyväinen perustulokokeiluun.

Perustulokokeilun ensimmäinen vaihe alkoi Suomessa vuoden alussa. Kaksivuotisen kokeilun tavoitteena on selvittää, edistääkö perustulo työllistymistä. Kokeiluun osallistuu 2 000 25−58-vuotiasta henkilöä, joille maksetaan 2 vuoden ajan perustuloa 560 euroa kuukaudessa.

Hallitus on myös käynnistämässä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen.

Verkkouutiset kysyi yhdeksän eduskuntaryhmän puheenjohtajalta tai 1. varapuheenjohtajalta sähköpostitse perustulon vaikutuksista rakenteelliseen työttömyyteen. Seitsemän ryhmyriä vastasi.

1. Voitaisiinko perustulolla vaikuttaa konkreettisesti rakenteelliseen työttömyyteen?

2. Kannatatteko jonkinlaista perustuloa?

Kokoomuksen Kalle Jokisen mielestä perustulolla voitaisiin vaikuttaa rakenteelliseen työttömyyteen, mutta tällöin puhtaan, vastikkeettoman perustulon tason olisi oltava joko huomattavasti nykyturvaa alhaisempi tai niin paljon ruhtinaallisempi, että nyt jo velkaantunut julkinen talous ei kestäisi mallin rahoitusta.

– Kokoomuksen mielestä kumpikaan skenaario ei ole kannatettava tai toteuttamiskelpoinen. Emme halua sosiaaliturvamallia, jonka tarjoama turva ei olisi inhimillisellä tasolla tai jonka maksumiehiksi ja -naisiksi joutuisivat keskituloiset entisestään kiristyvän verotuksen progression kautta.

Hän sanoo kannattavansa kestävällä pohjalla olevaa perustulomallia. Kokoomuksessa ajatellaan perustulon sisältävän hyviä elementtejä.

– Haluamme kannustavan sosiaaliturvareformin, joka purkaa kannustin- ja byrokratialoukkuja. Perustulon ajatus sosiaaliturvan tasaisesta ja asteittaisesta vähenemisestä työtulojen kasvaessa kerää meiltä periaatteena kannatusta. Haluamme, että tulevaisuudessa työtä ja turvaa voisi yhdistellä joustavammin.

– Näemme kuitenkin, että tuen saamisen pitää jatkossakin olla vastikkeellista ja sisältää velvoitteen aktiivisesta työnhausta. Vastikkeellisuus tarjoaa mahdollisuuden säilyttää tuet pohjoismaisella tasolla ilman, että kannustimet työelämän ulkopuolelle jäämisestä kasvaisivat.

Keskustan Antti Kaikkonen sanoo kannattavansa työntekoon kannustavaa perustulomallia. Hänen mukaansa perustulolla todennäköisesti voitaisiin vähentää työttömyyttä, koska se kannustaisi tekemään ja vastaanottamaan työtä ilman pelkoa perusturvan menetyksestä.

– Työntekoon kannustava perustulomalli on ollut keskustan tavoite jo pitkään.

”Perustulo ei ole ongelmaton”

SDP:n Antti Lindtmania tuuraavan Johanna Ojala-Niemelän mukaan puhtaissa perustulomalleissa on yhä ratkaisemattomia ongelmia. Hänen mielestään perustulomalleista voidaan ottaa elementtejä, joita voidaan käyttää sosiaaliturvajärjestelmän parantamiseen.

– Lisäämällä perustuloon elementtejä, esimerkiksi palkkatulon ja sosiaaliturvan joustavampaa yhteensovittamista, voitaisiin tehdä kannattavammaksi osa sellaisesta työstä, joka jää nykyään kannattamattomana tekemättä.

– Jäykkä kyllä-ei-keskustelu perustulosta on minusta melko hedelmätöntä. Sama ihminen voi työmarkkinoilla vaihtaa nopeasti kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön, työttömäksi, yksinyrittäjäksi tai koulutukseen. Työttömyysturvan ja koulutuksen tulee tukea ihmisten siirtymistä kitkattomasti työn muodosta toiseen.

Hän muistuttaa, että työttömyyden hoitamiseen Suomessa menee noin 6 miljardia vuodessa. SDP haluaa siirtää resursseja passiivisesta työttömyyden tukemisesta aktiiviseen työllistymiseen muun muassa puheenjohtaja Antti Rinteen mallina tunnetun työllistymissetelin käyttöönoton kautta.

Rinteen mallissa työtön voisi tarjota työllistymisseteliä työnantajalle. Seteli kattaisi palkasta työmarkkinatuen verran.

RKP:n Stefan Wallinin mukaan perustulo ei ole ongelmaton, mutta se saattaisi monessa tapauksessa lisätä työn vastaanottamisen kannustimia.

– Perustulo ei ole ongelmaton esimerkiksi kustannusten kannalta. Mielestäni on kuitenkin ihan hyvä, että hallitus toteuttaa perustulokokeilun.

Vihreät kannattaa perustuloa. Krista Mikkosen mielestä perustulo saisi aikaan sen, että pieniäkin lisätienestejä olisi helppoa ja kannattavaa tienata.

– Työ- ja sosiaalihallinnon ammattilaiset taas voisivat keskittyä etuuspäätösten tekemisen sijasta henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja työkyvyn edistämiseen. Tällöin pitkäaikaistyöttömien tukemiseen löytyisi enemmän resursseja, ja nykyistä useampi pystyisi työllistymään ainakin osa-aikaisesti.

– Myös yrittäjäksi ryhtymisen riski pienenee. Pidän mahdollisena, että perustulo vähentää rakenteellista työttömyyttä.

Mikkonen muistuttaa, kuinka Suomen sosiaaliturvajärjestelmää on kehitetty vuosikymmenten työllä lukemattomin pienin ja suurin uudistuksin.

– Järjestelmämme ei kuitenkaan enää toimi kuten sen pitäisi. Vuosien saatossa koostettu monimutkainen tilkkutäkki koostuu sadasta erilaisesta etuusnimikkeestä eikä kohtele kaikkia tasavertaisesti.

– Nykyjärjestelmä ei aina kannusta työntekoon, vaan tekee työllistymisen vaikeaksi ja muodostaa kannustinloukkuja. Vihreiden mielestä paras vastaus näihin ongelmiin on perustulo.

”Emme kannata nykyistä perustulomallia”

Kristillisdemokraattien Peter Östman ei ole tyytyväinen perustulokokeiluun.

– Emme kannata nykyistä perustulomallia. Perustulokokeilumallissa päädyttiin tasaveroprosenttiin, jolla malli verotetaan sen maksajilta eli keskituloisilta ja siitä ylöspäin ansaitsevilta. Työryhmän omienkin laskelmien mukaan tämä saattaa johtaa korkeaan veroprosenttiin.

– Esimerkkinä käytetyllä 550 euron perustulolla tasaveroprosentti olisi jopa 43 prosenttia. Uudistuksen suurimpia häviäjiä olisivat työttömät, vaikka julkisuudessa usein perustuloa on tarjottu ratkaisuna työttömyyteen.

Östman syyttää nykyistä ja edellisiä hallituksia työnteon kannustimien heikentämisestä.

– Vuodesta 2011 vuoteen 2016 kannustimet siirtyä osa-aikatyöstä kokopäivätyöhön ovat heikentyneet jopa 11 prosenttia. Nykyisen järjestelmän korjaaminen on likipitäen mahdotonta. Sitä on rakennettu vuosikymmeniä erilaisista paloista, joiden yhteensovittaminen tuo lukuisia ongelmia. Siksi KD esittää oman vaihtoehdon – kannustavan perusturvan.

Kristillisdemokraatit ehdottaa uudenlaista mallia, joka korvaisi perusturvan sirpalemaisuuden ja lisäisi työnteon kannustimia.

Mallissa sosiaaliturvan etuudet yhdistettäisiin yhdeksi yleistueksi ja otettaisiin käyttöön kuukausittainen tulorekisteri, jolle tuki maksettaisiin harkinnanvaraisena elämäntilanteeseen sidottuna tukena.

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekosen mukaan nykyinen perusturva koetaan usein monimutkaiseksi, passivoivaksi ja lannistavaksi.

– Perustulomalli, jossa perustulon taso on riittävä, antaa ihmiselle mahdollisuuksia sovittaa työntekonsa elämäntilanteensa vaatimuksiin.

-Vasemmistoliitto ajaa perustulojärjestelmää, jossa perusturva jaetaan jokaiselle maassa vakituisesti asuvalle. Valtion tuki leikkautuu verotuksen mukana pois tulojen kasvaessa, joten kokonaisuutena tulonsiirtojen määrä ei sinänsä radikaalisti muutu, järjestelmä vain selkeytyy ja muuttuu oikeudenmukaisemmaksi.

Hän korostaa, että työn teettämisen tavat moninaistuvat perinteisestä palkkatyöstä muun muassa erilaisiin itsensätyöllistämisen muotoihin.

– Jokaisen on voitava luottaa siihen, että yhteiskunta varmistaa riittävän perustoimeentulon joutuessaan työttömäksi yllättävien elämänmuutosten edessä tai yritystoiminnan epäonnistuessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt