Helsingin väkiluku on kasvanut viime vuosina nopeasti, keskimäärin 8000 asukkaalla vuosina 2012–2017. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Väestön keskittyminen Helsingin seudulle jatkuu

Työikäisten määrä laskee muualla Suomessa aiempia arvioita nopeammin.

Helsingin seudun väestönkasvu on ollut nopeaa viimeiset kymmenen vuotta ja oli suurimmillaan vuonna 2016, lähes 19 000 henkeä. Myös Helsingin väkiluku on kasvanut viime vuosina nopeasti, keskimäärin 8 000 asukkaalla vuosina 2012–2017.

Helsingin seudun ulkopuolisen Suomen yhteenlaskettu väestönkasvu on sen sijaan kääntynyt miinusmerkkiseksi vuonna 2015.

Tuoreimpia ennusteiden mukaan näyttää siltä, että työikäinen väestö vähenee aikaisempia arvioita nopeammin Helsingin metropolialueen ulkopuolella. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan työikäisten määrä Suomessa olisi vuonna 2040 jopa 85 000 henkeä aiempaa pienempi kuin laitoksen aiemmassa ennusteessa, ja tämä vähennys näyttää kohdistuvan kokonaan Helsingin seudun ulkopuoliseen Suomeen.

Lasten määrä jatkaa kasvuaan Helsingin seudulla ja erityisesti Helsingissä, mutta muussa Suomessa lasten määrä vähenee nopeasti. Vaikka syntyvyys voi edelleen alentua ennustettua enemmän, muuttoliike ja Helsingin seudun nuoriin aikuisiin painottuva ikärakenne lisää kuitenkin lasten määrää seudulla ja Helsingissä.

Eläkeikäisten määrä kasvaa nopeasti koko Suomessa. Koska Helsingin ja Helsingin seudun väestönkasvu on ollut ja on jatkossakin vauhdikasta, myös eläkeikäisten suhteellinen kasvu on täällä selvästi nopeampaa kuin muussa Suomessa.

Toisaalta muuttoliike tuo Helsingin seudulle nuorta väestöä, joten vanhushuoltosuhde eli työikäisten määrän suhde eläkeikäisten määrään heikkenee Helsingissä ja Helsingin seudulla huomattavasti hitaammin kuin muussa Suomessa.

Suomen saamasta nettomaahanmuutosta 40 prosentin ennustetaan tulevan suoraan Helsingin seudulle ja tästä puolet nimenomaan Helsinkiin. Lisäksi Helsingin seutu saa muusta Suomesta muuttovoittoa, josta puolet oli vuosina 2010–2017 ulkomaalaistaustaista väestöä.

Helsingin kaupunginkanslian mukaan vaikuttaa siltä, että tämän suuntainen kehitys jatkuu. Siten Helsingin seudun kokonaismuuttovoitosta jopa 85 prosenttia on tällä vuosikymmenellä ollut ulkomaalaistaustaisia.

Helsingin kaupungin laatimassa väestöennusteessa kuitenkin oletetaan, että muusta Suomesta Helsingin seudulle tuleva muutto vähenee, koska muun Suomen muuttoalttiimmat ikäluokat ovat nopeasti pienenemässä erityisesti 2030-luvulla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt