Laihdutusta. LEHTIKUVA / MARJA AIRIO

Väestöltään ylipainoisissa maissa 10-kertainen riski kuolla koronaan

Monissa Aasian maissa koronaviruskuolemia on tapahtunut vain vähän.

Ylipainoisuus näyttäisi vaikuttavan huomattavasti henkilön koronaviruskuolemariskiin, uutisoi CNN World Obesity Federationin uuden raportin pohjalta.

Suurin riskitekijä sairaalahoitoon joutumisen ja viruksen aiheuttamaan sairauteen kuolemisen osalta on ikä. Ylipaino on kuitenkin tutkimuksen perusteella riskitekijöistä heti toisena.

Raportista selviää, että koronavirukseen kuolemisen riski on kymmenkertainen maissa, joissa suurin osa aikuisista on ylipainoisia.

Maissa, joissa alle 40 prosenttia väestöstä oli ylipainoisia, kuolemia esiintyi vain noin 10/100 000 henkilöä kohti. Vähäistä kuolleisuutta oli monissa Aasian maissa, kuten Japanissa, Thaimaassa ja Etelä-Koreassa. Esimerkiksi Vietnamissa, jossa vain 18,3 prosenttia ihmisistä on ylipainoisia, koronaviruksesta johtuvia kuolemiakin oli vähän: vain 0,04/100 000 henkeä kohti.

Vastaavasti ne maat, joissa yli puolet ihmisistä on ylipainoisia, kuolleisuus oli huomattavasti suurempi, noin 100/100 000 henkilöä kohti. Esimerkki tällaisesta maasta on Yhdysvallat, jossa koronavirukseen kuoli 152,49 ihmistä 100 000 kohti. Maassa 67,9 prosenttia aikuisväestöstä on ylipainoisia.

Tutkimuksessa käytettiin Johns Hopkins -yliopiston sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) dataa. Tutkimus käsitti yli 160 maata. Koronaviruskuolemia oli todettu maailmassa helmikuun loppuun mennessä yhteensä 2,5 miljoonaa. Näistä kuolemista ylivoimaisesti suurin osa, kaikkiaan 2,2, miljoonaa, tapahtui maissa, joissa yli puolet aikuisväestöstä oli ylipainoisia.

Ylipainon merkitys riskitekijänä säilyi, vaikka huomioon otettiin myös ikä ja kansallinen vauraustaso.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt